Geografisch thema

Kerkomtrek

ID
6573
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6573

Beschrijving

U-vormige straat lopend rond de Sint-Vedastuskerk. Maakt reeds van oudsher deel uit van het stratenpatroon van Menen, alsdusdanig aangeduid op de kaart van Van Deventer (1569-1573) en Sanderus (1644). Het oostelijk gedeelte van de straat werd vroeger begrensd door de Sint-Jansbecke.
De bebouwing klimt op tot in de 17de eeuw maar het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door bebouwing uit de 19de en 20ste eeuw.
Heterogeen straatbeeld met rijbebouwing. De gevelrij ten westen van de kerk wordt bepaald door woningen met een voormalige religieuze functie. Nr. 12, voormalige pastorie en dekenij, sterk verbouwde gevel gedateerd 1690 door sluitsteen.
Verschillende bakstenen gevels uit het einde van de 19de, begin van de 20ste eeuw, o.m. nr. 1b volgens bouwplan van 1895 en nrs. 9 en 18.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 1092.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee godshuizen

 • Is deel van
  Menen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkomtrek [online] https://id.erfgoed.net/themas/6573 (Geraadpleegd op 13-06-2021)