Geografisch thema

Kerkstraat

ID: 6574   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6574

Beschrijving

Straat met licht gebogen tracé, gelegen tussen de Kortrijkstraat en de Kerkomtrek. Maakt reeds van oudsher deel uit van het stratenpatroon van Menen, aangelegd in 1455-1456 en alsdusdanig aangeduid op de kaart van Van Deventer (1569-1573) en Sanderus (1644).
Heterogeen straatbeeld met rijbebouwing, in de kern opklimmend tot laat 17de - begin 18de eeuw. Verschillende gecementeerde lijstgevels, o.m. nrs. 5 tot 9, 42 en 44 en tal van eenvoudige bakstenen gevels met bakstenen friezen, o.m. nr. 11-13 met uitgelengd dropmotief. Ook nieuwbouw, o.m. nr. 16, preventief zorgencentrum voor kind en gezin en nr. 32 met bewaard heiligbeeld in nis en gevelsteen met datering "1701".
Tussen nr. 8 en nr. 10 straatje met garages, achteraan uitkomend op de speelplaats van het preventief zorgencentrum voor kind en gezin.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 43.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van drie stadswoningen

 • Omvat
  Samenstel van drie stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee woningen

 • Is deel van
  Menen