Geografisch thema

Moorselestraat

ID: 6596   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6596

Beschrijving

Straat met gebogen tracé, vertrekkend van de Bruggestraat, richting Moorsele (daar aangeduid als Witte Molenstraat), gelegen ten noorden van de Geluwebeek. De straat bevond zich buiten de stadsmuren. Eerste vermelding in 1439 als Morseelstraete, deze straat lag echter veel zuidelijker en wordt vanaf 1700 Benedictinessenstraat genoemd. Het tracé van de straat is aangeduid op de kaart van Van Deventer (1569-1573).
Straat met in het eerste gedeelte voornamelijk woonfunctie. Naar de spoorweg toe, voornamelijk industrie met de bedrijsgebouwen van "Valvan". Achter de spoorweg, landelijk gebied met verschillende hoeves.
De bebouwing klimt op tot de 19de eeuw en bestaat voornamelijk uit arbeiders- en woonhuizen. Eenvoudige bakstenen lijstgevels van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, hier en daar verfraaid met bakstenen fries, o.m. nrs. 17, 21, 23. Nr. 90 met achterliggende schuur. Ook tal van woningen van één bouwlaag, o.m. nrs. 18, 47, 49, 55, 73, 140, 147 en 166.
Daarnaast verschillende diephuizen met puntgevel, bakstenen of gecementeerde lijstgevels, o.m. nrs. 26-28 en 46-48.
Verder een aantal typische interbellumwoningen, nrs. 11 en 84-88. Ook opslagplaats van het "Stovenpaleis", schuur met zes achter elkaar gelegen fabrieksbeuken van rode baksteen onder pannen zadeldaken.
Verschillende hoeves, veelal met vernieuwde woonhuizen, o.m. nr. 165 met bunker en resten van omwalling, nr. 175 met datumsteen "1865" in woonhuis en verbouwde schuur.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p.48.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Bedrijfsgebouwen Valvan

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis en achteringelegen hoeve

 • Omvat
  Duitse bunker 'Limber Farm'

 • Omvat
  Twee arbeidershuisjes

 • Is deel van
  Menen