Geografisch thema

Rijselstraat

ID: 6612   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6612

Beschrijving

Van de Grote Markt naar de grens met Frankrijk. Vroeger tot de Oude Leiestraat. Oudste vermelding gaat terug tot 1571. * In de tuinen van verschillende woningen bevinden zich de restanten van de oude vesting van Menen aangelegd tijdens het Hollandse bewind en beschermd bij M.B. van 13 december 1991: nr. 90, bastion nr. 10; nr. 93 met kazemat deel uitmakend van bastion nr. 10, eenbeukige bomvrije kelder onder bakstenen tongewelf met rechthoekige plattegrond, haaks gelegen op de Rijselsestraat; nrs. 102 en 104 restant van courtine tussen bastion nr. 10 en nr. 11 en met kazemat ingebouwd in de bakstenen vestigingsmuur; nr. 108 restant van een vestigingsmuur, vermoedelijk uit de periode van Vauban.

Lange, vrij smalle straat met licht gebogen tracé. Halfweg doorsneden door de Leie overbrugt door ijzeren brug. Tot de Waalvest klimt de bebouwing op tot de 18de eeuw en wordt het straatbeeld voornamelijk bepaald door bepleisterde lijstgevels. Vanaf de Oude Leielaan en voornamelijk vanaf de Leie, wordt het straatbeeld voornamelijk bepaald door interbellumarchitectuur. Hoofdstraat met voornamelijk commerciële functie: handelswoningen en herbergen. Daarnaast, voornamelijk in het eerste straatdeel openbare functie met name de Sint-Jozefskliniek en de Sint-Jozefsschool, de Sint-Vedastuskerk en het stedelijk museum.
In beperktere mate ook woonfunctie, al dan niet in combinatie met commerciële functie, met een grote sociale verscheidenheid en naar het straateinde en de grens met Frankrijk toe gedomineerd door arbeidershuizen. Ter hoogte van de brug, als kapelletje uitgewerkte elektriciteitscabine.

Basisbebouwing: rijbebouwing met breedhuizen met variërende gevelbreedte en van twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken.
Typische einde 19de-eeuwse en begin 20ste-eeuwse bebouwing getypeerd door bepleisterde gevels o.m. horizontaal belijnd door schijnvoegen: nrs. 27, 35, 42, nr. 48a met uitgewerkte sluitstenen en kroonlijst, nr. 50, 61, 67, 74, 76, 96, 255 en 269 vermoedelijk met oudere kern.
Bebouwing met typisch bakstenen parement verfraaid door het gebruik van sierbaksteen en/of tandfriezen o.m. nrs. 32 (1928), 148, 204, 206, 208, 228, 230, 235 en 273, diephuis van 1894, naar ontwerp van Fr. Berdal (?).
Enkele gevels aansluitende bij de traditionele baksteenarchitectuur o.m. nr. 89, nr. 232 met fries van cementtegels, nr. 260 van 1879.
Tal van interbellumgevels getypeerd door de art-deco-invloeden: nrs. 58, 60, 81 en 83 van 1932, naar ontwerp van R. Vanassche (aannemer, Menen), 105, 110, 112, 116, van 1934, naar ontwerp van G. Boghemans (Menen), 118 (?) van 1934 naar ontwerp van E. Van Riet (Wervik), 137 (?) van 1936, naar ontwerp van G. Boghemans, 221, 240 met vernieuwd parement van 1935, naar ontwerp van D' Hallewin (Menen), 290 met vernieuwde pui uit de jaren 1930.
Bebouwing uit de jaren 1930 aansluitende bij de nieuwe zakelijkheid, o.m. nr. 15, met rechthoekige erkers met aansluitend balkon met buisprofiel; nr. 103 van 1933, naar ontwerp van H. Viaene (Ieper), getypeerd door strak uitgewerkt parement van gele baksteen verlevendigd door de strekse verbanden.
Ook verschillende panden uit de jaren 1940 o.m. nr. 19 van 1941, naar ontwerp van H. Duquenne, nr. 43 getypeerd door de langgestrekte vensters in omlijsting van bruingeglazuurde tegels.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00435, W/00469, W/01673, W/01674, W/01675.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 521, nr. 1089, reeks B, nr. 187, nr. 1192, nr. 1390, nr. 1580, nr. 1988, nr. 2012, nr. 2505, nr. 2083.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 27-54.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Afspanning Schippershof
  Rijselstraat 77, 77A (Menen)

 • Omvat
  Apotheek
  Rijselstraat 49 (Menen)

 • Omvat
  Art-deco winkel-woonhuis
  Rijselstraat 118 (Menen)

 • Omvat
  Art-deco winkel-woonhuis
  Rijselstraat 141 (Menen)

 • Omvat
  Art-deco-burgerhuis
  Rijselstraat 80 (Menen)

 • Omvat
  Beeldbepalend hoekpand
  Rijselstraat 127 (Menen)

 • Omvat
  Beeldbepalend hoekvolume
  Rijselstraat 129 (Menen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Rijselstraat 9-11 (Menen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Rijselstraat 48 (Menen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Rijselstraat 86 (Menen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Rijselstraat 109 (Menen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Rijselstraat 161 (Menen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Rijselstraat 173 (Menen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Rijselstraat 181 (Menen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art deco
  Rijselstraat 123 (Menen)

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis
  Rijselstraat 10 (Menen)

 • Omvat
  Classicistisch herenhuis met uitbreiding
  Rijselstraat 51-53, 57 (Menen)

 • Omvat
  Herberg
  Rijselstraat 84 (Menen)

 • Omvat
  Herberg Au Lion d'or
  Rijselstraat 70 (Menen)

 • Omvat
  Herberg Kemistry
  Rijselstraat 20 (Menen)

 • Omvat
  Herenhuis
  Rijselstraat 59 (Menen)

 • Omvat
  Herenhuis
  Rijselstraat 102-104 (Menen)

 • Omvat
  Hoekpand
  Rijselstraat 145 (Menen)

 • Omvat
  Hoekpand
  Rijselstraat 274 (Menen)

 • Omvat
  Interbellumhuis
  Rijselstraat 107 (Menen)

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis
  Rijselstraat 87 (Menen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch winkel-woonhuis
  Rijselstraat 63 (Menen)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Vedastus
  Rijselstraat 52A (Menen)

 • Omvat
  Restanten van oude vestingen
  Benediktinessenstraat zonder nummer, Blekerijvesting zonder nummer, zonder nummer, Oude Leielaan ...

 • Omvat
  Sint-Jorishospitaal
  Rijselstraat 73 (Menen)

 • Omvat
  Sint-Jorisscholen, langgestrekt toegangsgebouw
  Rijselstraat 78 (Menen)

 • Omvat
  Stadswoning
  Rijselstraat 26 (Menen)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Rijselstraat 29-31 (Menen)

 • Omvat
  Vleugel van Sint-Jorisschool
  Rijselstraat 73 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 1 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 11 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 13 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 24 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 30 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 33 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 46 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 66 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 85 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 121 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 191 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 199 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 216 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Rijselstraat 228 (Menen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis Etablissements Van Genneken - Les specialistes de la décoration
  Rijselstraat 23A (Menen)

 • Omvat
  Woonhuis bij klooster van de Zwarte Zusters
  Rijselstraat 64 (Menen)

 • Is deel van
  Menen
  Menen (Menen)