Geografisch thema

Rijselstraat

ID
6612
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6612

Beschrijving

Van de Grote Markt naar de grens met Frankrijk. Vroeger tot de Oude Leiestraat. Oudste vermelding gaat terug tot 1571. * In de tuinen van verschillende woningen bevinden zich de restanten van de oude vesting van Menen aangelegd tijdens het Hollandse bewind en beschermd bij M.B. van 13 december 1991: nr. 90, bastion nr. 10; nr. 93 met kazemat deel uitmakend van bastion nr. 10, eenbeukige bomvrije kelder onder bakstenen tongewelf met rechthoekige plattegrond, haaks gelegen op de Rijselsestraat; nrs. 102 en 104 restant van courtine tussen bastion nr. 10 en nr. 11 en met kazemat ingebouwd in de bakstenen vestigingsmuur; nr. 108 restant van een vestigingsmuur, vermoedelijk uit de periode van Vauban.

Lange, vrij smalle straat met licht gebogen tracé. Halfweg doorsneden door de Leie overbrugt door ijzeren brug. Tot de Waalvest klimt de bebouwing op tot de 18de eeuw en wordt het straatbeeld voornamelijk bepaald door bepleisterde lijstgevels. Vanaf de Oude Leielaan en voornamelijk vanaf de Leie, wordt het straatbeeld voornamelijk bepaald door interbellumarchitectuur. Hoofdstraat met voornamelijk commerciële functie: handelswoningen en herbergen. Daarnaast, voornamelijk in het eerste straatdeel openbare functie met name de Sint-Jozefskliniek en de Sint-Jozefsschool, de Sint-Vedastuskerk en het stedelijk museum.
In beperktere mate ook woonfunctie, al dan niet in combinatie met commerciële functie, met een grote sociale verscheidenheid en naar het straateinde en de grens met Frankrijk toe gedomineerd door arbeidershuizen. Ter hoogte van de brug, als kapelletje uitgewerkte elektriciteitscabine.

Basisbebouwing: rijbebouwing met breedhuizen met variërende gevelbreedte en van twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken.
Typische einde 19de-eeuwse en begin 20ste-eeuwse bebouwing getypeerd door bepleisterde gevels o.m. horizontaal belijnd door schijnvoegen: nrs. 27, 35, 42, nr. 48a met uitgewerkte sluitstenen en kroonlijst, nr. 50, 61, 67, 74, 76, 96, 255 en 269 vermoedelijk met oudere kern.
Bebouwing met typisch bakstenen parement verfraaid door het gebruik van sierbaksteen en/of tandfriezen o.m. nrs. 32 (1928), 148, 204, 206, 208, 228, 230, 235 en 273, diephuis van 1894, naar ontwerp van Fr. Berdal (?).
Enkele gevels aansluitende bij de traditionele baksteenarchitectuur o.m. nr. 89, nr. 232 met fries van cementtegels, nr. 260 van 1879.
Tal van interbellumgevels getypeerd door de art-deco-invloeden: nrs. 58, 60, 81 en 83 van 1932, naar ontwerp van R. Vanassche (aannemer, Menen), 105, 110, 112, 116, van 1934, naar ontwerp van G. Boghemans (Menen), 118 (?) van 1934 naar ontwerp van E. Van Riet (Wervik), 137 (?) van 1936, naar ontwerp van G. Boghemans, 221, 240 met vernieuwd parement van 1935, naar ontwerp van D' Hallewin (Menen), 290 met vernieuwde pui uit de jaren 1930.
Bebouwing uit de jaren 1930 aansluitende bij de nieuwe zakelijkheid, o.m. nr. 15, met rechthoekige erkers met aansluitend balkon met buisprofiel; nr. 103 van 1933, naar ontwerp van H. Viaene (Ieper), getypeerd door strak uitgewerkt parement van gele baksteen verlevendigd door de strekse verbanden.
Ook verschillende panden uit de jaren 1940 o.m. nr. 19 van 1941, naar ontwerp van H. Duquenne, nr. 43 getypeerd door de langgestrekte vensters in omlijsting van bruingeglazuurde tegels.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00435, W/00469, W/01673, W/01674, W/01675.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 521, nr. 1089, reeks B, nr. 187, nr. 1192, nr. 1390, nr. 1580, nr. 1988, nr. 2012, nr. 2505, nr. 2083.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 27-54.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Afspanning Schippershof

 • Omvat
  Apotheek

 • Omvat
  Art-deco winkel-woonhuis

 • Omvat
  Art-deco winkel-woonhuis

 • Omvat
  Art-deco-burgerhuis

 • Omvat
  Beeldbepalend hoekpand

 • Omvat
  Beeldbepalend hoekvolume

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in art deco

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Classicistisch herenhuis met uitbreiding

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Herberg Au Lion d'or

 • Omvat
  Herberg Kemistry

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Interbellumhuis

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch winkel-woonhuis

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Vedastus

 • Omvat
  Restanten van oude vestingen

 • Omvat
  Sint-Jorishospitaal

 • Omvat
  Sint-Jorisscholen, langgestrekt toegangsgebouw

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Vleugel van Sint-Jorisschool

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis Etablissements Van Genneken - Les specialistes de la décoration

 • Omvat
  Woonhuis bij klooster van de Zwarte Zusters

 • Is deel van
  Menen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rijselstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6612 (Geraadpleegd op 19-06-2021)