Geografisch thema

Dorpsstraat

ID
6639
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6639

Beschrijving

Hoofdstraat met bochtig tracé, vanaf de Fritz Vincke­laan, via het kruispunt met de Sluizen- en de Duinenstraat naar en omheen de kerk naar de Zandstraat. De straat wordt reeds weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus uit 1565. In het verleden werd naar de straat verwezen als "Heerwegh van Oostende naar Breedene" of "Straet van het Sas Slijkens naar Breedene". Het noord-zuid gerichte tracé vanaf de kerk tot de Zandstraat maakte deel uit van de "Straet van Breedene naar Clemskerke", in 1903 "Kloosterstraat" genoemd, zie klooster opgericht in 1887 (nummers 138-144).

Ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat ligt nu voor de kerk het beboomde dorpsplein ontstaan na het slopen in 1966-­1967 van het huizenblok tussen beide straten. Voorts nagenoeg aaneengeslo­ten dorpsbebou­wing sinds het einde van de 19de eeuw vanaf de kerkomtrek geleide­lijk uitgebreid in westelijke rich­ting. Na de aanleg van de buurtspoorweg in 1886 ‑ opgedoekt in de jaren 1950 ‑ wordt er ook gebouwd rondom de "tramstatie" ter hoogte van het kruispunt Dorpsstraat met de Duinen­straat.

Overwe­gend lintbebouwing met burger‑ en arbeiderswoningen; herbergen en winkels voornamelijk geconcentreerd aan het kruispunt Duinenstraat met de Fritz Vinckelaan.

Breedhuizen van één tot twee bouwlagen onder zadel­daken, uit de tweede helft van de 19de en voornamelijk de 20ste eeuw. Eenvoudige dorpsarchitec­tuur in de lijn van de 19de-eeuwse traditie, vaak gece­menteerd en beschilderd zie nummers 68-70. Gecementeerde lijstgevels. Nr. 68 gekenmerkt door een licht vooruitspringende brede venstertravee, banden op de begane grond en spiegelboogmotieven op de bovenverdieping. Bewaarde houten kroonlijst op modillons. Plint met breuksteenimitatie. Nummer 70 met een geriemde omlijsting van de muuropeningen, op de eerste bouwlaag omlopend rond de bovenlichten. Ook nieuwe gevelparementen en nieuwbouw. Oudste bebouwing van één of anderhalve bouwlaag onder meer nummer 13 van één bouwlaag met vernieuwde gevel. Nummers 4, 48-50 van anderhalve bouwlaag waarvan nummer 4 met beraapte gevel en beschilderde omlijsting van de rechthoekige muuropeningen. Aanpalend bijgebouwtje onder trapgevel. Nummer 71 met elementen die verwijzen naar de art deco.

 • CLYBOUW K., De oude dorpskern, in Ter Cuere, Jaarboek 1986, p. 83 134.
 • CUYPERS J.M., Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 42.

Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  : 2011


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gedenkteken Zegher Janszone

 • Omvat
  Hoeve Molenhof

 • Omvat
  Hoeve Priorijhof

 • Omvat
  Huis 't Hiernamaals

 • Omvat
  Interbellumwoning naar ontwerp van G. Lingier

 • Omvat
  Klooster en schoolgebouw

 • Omvat
  Watertoren

 • Omvat
  Woning 't Oudland

 • Is deel van
  Bredene


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6639 (Geraadpleegd op 21-06-2021)