Geografisch thema

Duinenstraat

ID
6642
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6642

Beschrijving

Weg die vanaf de grens van Oostende tot het kruispunt met de Duinenstraat loopt, wordt verder gezet door de Kapelstraat. De Driftweg is één van de oudste straten in de gemeente, reeds weergegeven op de kaart van Pourbus (1565). De naam verwijst naar een drift, pad waarlangs het vee werd gedreven tussen duin- en poldergebied.

Lange weg die vanaf de Dorpsstraat in noordelijke richting naar Bredene-Duinen loopt. De straat volgt het tracé van de voormalige Zij­delingdijk. Rond punt ter hoogte van de recent aangelegde Vloedstraat. Te Bredene-Duinen fungeert het verkeersvrije straat­g­e­deelte tussen Drif­tweg/ Kapelstraat en Golf­straat als com­merciële as van de badplaats, ontstaan in de jaren 1970-1980. De straat wordt in 1936-1937 verhard met kasseien, in 1983 verbreed en vervangen door het huidige wegdek. Het huidig uitzicht van de vijfsprong Fritz Vinckelaan/ Dorp-/ Dui­nen­straat re­sul­teert uit de heraanleg van dit kruispunt ten ge­volge het door­trekken eind jaren 1960 van de Fritz Vinckelaan van Bre­de­ne-Sas naar Bre­dene-Dorp volgens het tracé van de voor­malige buurt­spoor­weg Oos­tende-Blankenberge. Dit im­pli­ceert onder meer de afbraak van enkele pan­den. De trambedding gaat vanaf hier in noordelijke richting over in een veldwegel tot aan de Zandstraat.

Lintbebouwing van één en twee bouwlagen uit de 19de eeuw - veel­al aan­ge­past - en voornamelijk 20ste eeuw. Resterende eenlaagswoningen, sterk aangepast, onder meer haaks tegenover de straat zoals nummers 141, 175 en 205. Ten zuiden van de Vloedstraat recent gebouwde woningen en villa's, gekoppeld en als rijbebouwing. Nummer 106, het "Rust- en ver­zor­gingstehuis Wackerbout", O.C.M.W.-centrum, waarvan de eer­ste steen gelegd in 1978 en ingehuldigd in 1983. Ertegenover, nummer 101, recent kan­toor­ge­bouw­tje Christelijke Mutualiteiten met appartementen op de tweede bouwlaag, naar ontwerp van architectenbureau M. Felix - L. Glo­rieux (Oostende); baksteenbouw met typerende be­pleistering en ce­der­be­kle­ding voor de schuin ingeplante bo­venverdieping. De hoekpanden bij de Oude Tramstraat en de Fritz Vinckelaan, worden getypeerd door onder meer de afgeschuinde hoektravee. Bij nummer 4 en nr. 8 zijn de gevels voorzien van geometrische motieven. Duinenstraat nummer 138, interbellumwoning met grijsgeschilderde decoratieve accenten. Driezijdige erker met bladmotieven op de borstwering.

Richting Bredene-Duinen, opnieuw lintbebouwing voornamelijk uit de 20ste eeuw en met toenemend "stedelijk" karakter (horecafunctie) ter hoog­te van de eigenlijke badplaats.

Heterogene straatwanden. Rijbebouwing van één tot vijf bouwlagen, vaak niet ouder dan het in­ter­bellum en sterk aan­gepast of gebanaliseerd; ook nieuwbouw voornamelijk richting Driftweg/ Kapelstraat. Nummer 295, beeldbepalend hoekpand van drie bouwlagen in rode baksteenbouw, onder afgeknot pannen zadeldak. Omlopende afgeronde hoekerker in de tweede bouwlaag. Plint en deuromlijsting uit geglazuurde bakstenen. Aanpalend bijgebouw met gecementeerde gevel parallel met de Duinenstraat.

 • CUYPERS J.M., Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 44.
 • HUYGHEBAERT F., 100 jaar Bredene aan Zee, in Jaarboek Ter Cuere, 2001, p. 93-118.

Bron: DELEPIERE A., DEVOOGHT K., GILTÉ S. & VANNESTE P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Vanneste, Pol; Gilté, Stefanie; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw, hoekpand

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met voortuin

 • Omvat
  Burgerhuis Mijn Droom

 • Omvat
  Dorpswoning uit het interbellum

 • Omvat
  Handels- en appartementengebouwtje uit interbellum

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hotel Pension Beau Séjour

 • Omvat
  Restaurant du Sport

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Villa San Remo

 • Omvat
  Villa uit de jaren 1930

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkel Den Anker

 • Omvat
  Woning uit de jaren 1930

 • Is deel van
  Bredene


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duinenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/6642 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.