Teksten van Duinenstraat

Duinenstraat (WVL50) ()

Weg die vanaf de grens van Oostende tot het kruispunt met de Duinenstraat loopt, wordt verder gezet door de Kapelstraat. De Driftweg is één van de oudste straten in de gemeente, reeds weergegeven op de kaart van Pourbus (1565). De naam verwijst naar een drift, pad waarlangs het vee werd gedreven tussen duin- en poldergebied.

Lange weg die vanaf de Dorpsstraat in noordelijke richting naar Bredene-Duinen loopt. De straat volgt het tracé van de voormalige Zij­delingdijk. Rond punt ter hoogte van de recent aangelegde Vloedstraat. Te Bredene-Duinen fungeert het verkeersvrije straat­g­e­deelte tussen Drif­tweg/ Kapelstraat en Golf­straat als com­merciële as van de badplaats, ontstaan in de jaren 1970-1980. De straat wordt in 1936-1937 verhard met kasseien, in 1983 verbreed en vervangen door het huidige wegdek. Het huidig uitzicht van de vijfsprong Fritz Vinckelaan/ Dorp-/ Dui­nen­straat re­sul­teert uit de heraanleg van dit kruispunt ten ge­volge het door­trekken eind jaren 1960 van de Fritz Vinckelaan van Bre­de­ne-Sas naar Bre­dene-Dorp volgens het tracé van de voor­malige buurt­spoor­weg Oos­tende-Blankenberge. Dit im­pli­ceert onder meer de afbraak van enkele pan­den. De trambedding gaat vanaf hier in noordelijke richting over in een veldwegel tot aan de Zandstraat.

Lintbebouwing van één en twee bouwlagen uit de 19de eeuw - veel­al aan­ge­past - en voornamelijk 20ste eeuw. Resterende eenlaagswoningen, sterk aangepast, onder meer haaks tegenover de straat zoals nummers 141, 175 en 205. Ten zuiden van de Vloedstraat recent gebouwde woningen en villa's, gekoppeld en als rijbebouwing. Nummer 106, het "Rust- en ver­zor­gingstehuis Wackerbout", O.C.M.W.-centrum, waarvan de eer­ste steen gelegd in 1978 en ingehuldigd in 1983. Ertegenover, nummer 101, recent kan­toor­ge­bouw­tje Christelijke Mutualiteiten met appartementen op de tweede bouwlaag, naar ontwerp van architectenbureau M. Felix - L. Glo­rieux (Oostende); baksteenbouw met typerende be­pleistering en ce­der­be­kle­ding voor de schuin ingeplante bo­venverdieping. De hoekpanden bij de Oude Tramstraat en de Fritz Vinckelaan, worden getypeerd door onder meer de afgeschuinde hoektravee. Bij nummer 4 en nr. 8 zijn de gevels voorzien van geometrische motieven. Duinenstraat nummer 138, interbellumwoning met grijsgeschilderde decoratieve accenten. Driezijdige erker met bladmotieven op de borstwering.

Richting Bredene-Duinen, opnieuw lintbebouwing voornamelijk uit de 20ste eeuw en met toenemend "stedelijk" karakter (horecafunctie) ter hoog­te van de eigenlijke badplaats.

Heterogene straatwanden. Rijbebouwing van één tot vijf bouwlagen, vaak niet ouder dan het in­ter­bellum en sterk aan­gepast of gebanaliseerd; ook nieuwbouw voornamelijk richting Driftweg/ Kapelstraat. Nummer 295, beeldbepalend hoekpand van drie bouwlagen in rode baksteenbouw, onder afgeknot pannen zadeldak. Omlopende afgeronde hoekerker in de tweede bouwlaag. Plint en deuromlijsting uit geglazuurde bakstenen. Aanpalend bijgebouw met gecementeerde gevel parallel met de Duinenstraat.

  • CUYPERS J.M., Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 44.
  • HUYGHEBAERT F., 100 jaar Bredene aan Zee, in Jaarboek Ter Cuere, 2001, p. 93-118.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie; Vanneste, Pol: Duinenstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/139121 (geraadpleegd op )


Duinenstraat (WVL8)

Duinenstraat Bredene-Dorp

Van Dorpstraat naar Bredene-Duinen. Volgens het tracé van de Zijdelingdijk. Huidig uitzicht van de vijfsprong Fritz Vinckelaan/ Dorp-/ Duinenstraat resulteert uit de heraanleg van dit kruispunt ten gevolge het doortrekken eind jaren 1960 van de Fritz Vinckelaan van Bredene-Sas naar Bredene-Dorp volgens het tracé van de voormalige buurtspoorweg Oostende-Blankenberge. Dit impliceert onder meer de afbraak van enkele panden. De trambedding gaat vanaf hier in noordelijke richting over in een veldwegel tot aan de Zandstraat.

Nummer 2, hoekpand bij Dorpstraat, gebouwd ter vervanging van de oorspronkelijke slagerij-herberg en tevens tramstation; een gedenksteen in de zijgevel herinnert aan deze voormalige locatie zie opschrift "1-8-1986. Eeuwfeest tram. Hier tramstation Bredene 1886-1955"; afgeschuinde hoektravee met stierenkop als uithangbord.

19-eeuwse hoekpanden nummers 4, 11 bij Fritz Vinckelaan, in aansluiting bij de traditionele dorpsbebouwing: herberg "De reisduif" en voormalige café ertegenover, respectievelijk met twee en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen), beide met afgeschuinde hoektravee.

Verderop, lintbebouwing met één à twee bouwlagen, uit de 19de eeuw - veelal aangepast - en 20ste eeuw.

Ter hoogte van het kruispunt met Keerweg, losse bebouwing. Nummer 106, het "Rust- en verzorgingstehuis Wackerbout", O.C.M.W.-centrum; eerste steen 1978 en inhuldiging 1983. Ertegenover, nummer 101, recent kantoorgebouwtje Christelijke Mutualiteiten met appartementen op de tweede bouwlaag, naar ontwerp van architectenbureau M. Felix - L. Glorieux (Oostende); baksteenbouw met typerende bepleistering en cederbekleding voor de schuin ingeplante bovenverdieping.

Richting Bredene-Duinen, opnieuw lintbebouwing voornamelijk uit de 20ste eeuw en met toenemend "stedelijk" karakter (horecafunctie!) ter hoogte van de eigenlijke badplaats.

Duinenstraat S.A. Bredene

Van Bredene-Dorp naar -Duinen. Volgens het tracé van de Zijdelingdijk. Te Bredene-Duinen fungeert het verkeersvrije straatgedeelte tussen Driftweg/ Kapellestraat en Golfstraat als commerciële as van de badplaats.

Heterogene straatwanden. Rijbebouwing van één à vijf bouwlagen, vaak niet ouder dan het interbellum en sterk aangepast of gebanaliseerd; ook nieuwe bouw voornamelijk richting Driftweg/ Kapellestraat.


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie: Duinenstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/107774 (geraadpleegd op )