Geografisch thema

Kapelstraat

ID
6650
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6650

Beschrijving

Weg die vanaf de Duinenstraat, in aansluiting op de Driftweg, voorbij de Vis­serskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-duinen naar de grens met Klemskerke leidt. De weg heette in het begin van de 20ste eeuw nog "Driftweg", later omgevormd naar "Kapelstraat", een verwijzing naar de visserskapel die er in de eerste helft van de 18de eeuw werd opgericht.

De oorspronkelijke naam refereert naar de voormalige drift, het drijfpad voor vee tussen duin- en poldergebied die echter circa 1900 rechtgetrokken werd, zie ontstaan van Ko­nin­gin As­trid­laan met bewaard drifttracé. Noordelijke straatzijde als grosso modo onbebouwde overgangszone naar Konink­lijke Baan, kust­tramlijn, duinen en strand.

Straatgedeelte tussen Duinenstraat en Koningin As­trid­laan.

Samen met de Duinenstraat en in mindere mate de Driftweg uit­gegroeid tot de com­mer­ciële slagader van de badplaats, zie uitge­lezen ligging parallel met en nabij de Koninklijke Baan, duinen en het strand. Dit straatdeel vormde in de eerste decennia van de 20ste eeuw de locatie van de eer­ste her­ber­gen, pen­si­ons, ho­tels en win­kel­pan­den. De noordelijke straatzijde werd vanaf het in­ter­bel­lum "uitgebaat", zie aanleg van tennisveld, lusttuinen, mini-golf, ... al of niet gekoppeld aan hotels aan de overkant. Ook aanwezigheid van verschillende kinderhomes zoals onder meer "Home de Breedene" gebouwd circa 1922 door de "vereenigde kolenmijneigenaars van Brussel" naar ontwerp van architect J.B. Dewin (Brussel),

Enkel Kapelstraat nummer 88 *, voormalig "Home des enfants de Hainaut" naar ontwerp van architect J.J. Eggericx (Brussel) is bewaard gebleven. In plaats van de afgebroken homes kwamen appartementsgebouwen. Op de hoek van de Koerslaan stond oorspronkelijk een vrijstaand volume gebouwd in de jaren 1930 "HYPODROOM", Voorheen zogenaamd "Luxembourg" zie oorspronkelijke belette­ring van balu­strade. Ontwerp van architect A. Pattyn (Bredene) uit jaren 1930. Wit­beschil­derde betoncon­structie met sou­ter­rain en één bouwlaag onder plat ­dak, grijze plint. Drielobbige hoekpartij met halfronde log­gia op pijlers; vernieuwde bordestrap, afgeronde bordesmuur. Na de afbraak werd dit vervangen door een nieuwbouwappartement.

In de jaren 1970-1980 ontstaat er nieuwe infrastructuur, zie aanleg van het Duinenplein nabij het "Duinengat" met plantsoenen en bronzen naakt van I. Duriez, en verderop van par­keer­ter­rein.

Aaneengesloten bebouwing van voornamelijk recente appartementsgebouwen, waarvan sommige in naam verwijzend naar het oorspronkelijke hotel op deze locatie. Enkele bewaarde oudere panden uit het interbellum of van na de Tweede Wereldoorlog, meestal met verbouwde begane grond.

Vanaf de Koningin Astridlaan, richting Klemskerke. Bebouwing aan zuidzijde van de straat, voornamelijk inge­zet vanaf de jaren 1960, clusters appartementsgebouwen en woningen, nabij de grens met Klemskerke voornamelijk vrijstaande bebouwing. Onder meer hore­ca­func­tie, cf. onder meer "Europahotel" van 1962 (nummer 181), in aansluiting bij de ach­ter­lig­gen­de cam­pingzone. Langs de noordelijke straat­zijde, hier nog vrij brede lage duinzone, van meet af aan de uitverkoren locatie van kinderhomes waarvan "Home Astrid" (1900) als eerste; vanaf het in­ter­bel­lum zijn hier ook campings gelokaliseerd. In het midden van de jaren 1970 wordt een bevel van Openbare Werken tot ontruiming van de zone, met uitzondering van de bestaande homes uitgevaardigd. De verordening kadert in de realisatie van het huidige openbaar recreatiepark "Paelsteenveld" (1981-1985), conform de voorziene bestemming van het ge­westplan Oostende-Middenkust (K.B. 26/01/1977).

Nummer 58: appartementencomplex zogenaamd "Project Astrid", ook hore­ca­functie en locatie van de Toeristische Dienst, volgens inhul­di­gingssteen van 1984 naar ontwerp van architect R. Roose (Oosten­de); opgetrokken ter hoogte van het gesloopte "Home Astrid".

Ook het home "Vaxelaire" (nr. 251) werd de afgelopen jaren afgebroken. Opgetrokken circa 1923-1924 als "Hôtellerie" naar ontwerp van architect H. Jacquemin (Oostende), in 1926 wordt het verkocht aan de gebroeders Vaxelaire die het inrichten als vakantievilla voor het personeel van de nv "Au Bon Marché", zie "Villa du Bon Marché". Later deed de villa dienst als bejaardentehuis. Een nieuw bejaardentehuis wordt opgetrokken.

Cultureel centrum Staf Versluys (nummer 76) op de plaats van het gesloopte "Home de Breedene".

 • CUYPERS J.M., Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 52.

Bron: DELEPIERE A., DEVOOGHT K., GILTÉ S. & VANNESTE P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Vanneste, Pol; Gilté, Stefanie; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Appartementencomplex Project Astrid

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1929

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1920

 • Omvat
  Deels Home Dutoit OPE, deels horecabedrijf

 • Omvat
  Duinpaviljoen

 • Omvat
  Eclectisch handels- en appartementsgebouw

 • Omvat
  Hotel L'Aurore

 • Omvat
  Neogotisch burgerhuis

 • Omvat
  Pension uit het interbellum

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Vakantiehome

 • Omvat
  Vakantiehome Home des Enfants du Hainaut

 • Omvat
  Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen

 • Is deel van
  Bredene


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kapelstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/6650 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.