Teksten van Kapelstraat

Kapelstraat (WVL50) (2011)

Weg die vanaf de Duinenstraat, in aansluiting op de Driftweg, voorbij de Vis­serskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-duinen naar de grens met Klemskerke leidt. De weg heette in het begin van de 20ste eeuw nog "Driftweg", later omgevormd naar "Kapelstraat", een verwijzing naar de visserskapel die er in de eerste helft van de 18de eeuw werd opgericht.

De oorspronkelijke naam refereert naar de voormalige drift, het drijfpad voor vee tussen duin- en poldergebied die echter circa 1900 rechtgetrokken werd, zie ontstaan van Ko­nin­gin As­trid­laan met bewaard drifttracé. Noordelijke straatzijde als grosso modo onbebouwde overgangszone naar Konink­lijke Baan, kust­tramlijn, duinen en strand.

Straatgedeelte tussen Duinenstraat en Koningin As­trid­laan.

Samen met de Duinenstraat en in mindere mate de Driftweg uit­gegroeid tot de com­mer­ciële slagader van de badplaats, zie uitge­lezen ligging parallel met en nabij de Koninklijke Baan, duinen en het strand. Dit straatdeel vormde in de eerste decennia van de 20ste eeuw de locatie van de eer­ste her­ber­gen, pen­si­ons, ho­tels en win­kel­pan­den. De noordelijke straatzijde werd vanaf het in­ter­bel­lum "uitgebaat", zie aanleg van tennisveld, lusttuinen, mini-golf, ... al of niet gekoppeld aan hotels aan de overkant. Ook aanwezigheid van verschillende kinderhomes zoals onder meer "Home de Breedene" gebouwd circa 1922 door de "vereenigde kolenmijneigenaars van Brussel" naar ontwerp van architect J.B. Dewin (Brussel),

Enkel Kapelstraat nummer 88 *, voormalig "Home des enfants de Hainaut" naar ontwerp van architect J.J. Eggericx (Brussel) is bewaard gebleven. In plaats van de afgebroken homes kwamen appartementsgebouwen. Op de hoek van de Koerslaan stond oorspronkelijk een vrijstaand volume gebouwd in de jaren 1930 "HYPODROOM", Voorheen zogenaamd "Luxembourg" zie oorspronkelijke belette­ring van balu­strade. Ontwerp van architect A. Pattyn (Bredene) uit jaren 1930. Wit­beschil­derde betoncon­structie met sou­ter­rain en één bouwlaag onder plat ­dak, grijze plint. Drielobbige hoekpartij met halfronde log­gia op pijlers; vernieuwde bordestrap, afgeronde bordesmuur. Na de afbraak werd dit vervangen door een nieuwbouwappartement.

In de jaren 1970-1980 ontstaat er nieuwe infrastructuur, zie aanleg van het Duinenplein nabij het "Duinengat" met plantsoenen en bronzen naakt van I. Duriez, en verderop van par­keer­ter­rein.

Aaneengesloten bebouwing van voornamelijk recente appartementsgebouwen, waarvan sommige in naam verwijzend naar het oorspronkelijke hotel op deze locatie. Enkele bewaarde oudere panden uit het interbellum of van na de Tweede Wereldoorlog, meestal met verbouwde begane grond.

Vanaf de Koningin Astridlaan, richting Klemskerke. Bebouwing aan zuidzijde van de straat, voornamelijk inge­zet vanaf de jaren 1960, clusters appartementsgebouwen en woningen, nabij de grens met Klemskerke voornamelijk vrijstaande bebouwing. Onder meer hore­ca­func­tie, cf. onder meer "Europahotel" van 1962 (nummer 181), in aansluiting bij de ach­ter­lig­gen­de cam­pingzone. Langs de noordelijke straat­zijde, hier nog vrij brede lage duinzone, van meet af aan de uitverkoren locatie van kinderhomes waarvan "Home Astrid" (1900) als eerste; vanaf het in­ter­bel­lum zijn hier ook campings gelokaliseerd. In het midden van de jaren 1970 wordt een bevel van Openbare Werken tot ontruiming van de zone, met uitzondering van de bestaande homes uitgevaardigd. De verordening kadert in de realisatie van het huidige openbaar recreatiepark "Paelsteenveld" (1981-1985), conform de voorziene bestemming van het ge­westplan Oostende-Middenkust (K.B. 26/01/1977).

Nummer 58: appartementencomplex zogenaamd "Project Astrid", ook hore­ca­functie en locatie van de Toeristische Dienst, volgens inhul­di­gingssteen van 1984 naar ontwerp van architect R. Roose (Oosten­de); opgetrokken ter hoogte van het gesloopte "Home Astrid".

Ook het home "Vaxelaire" (nr. 251) werd de afgelopen jaren afgebroken. Opgetrokken circa 1923-1924 als "Hôtellerie" naar ontwerp van architect H. Jacquemin (Oostende), in 1926 wordt het verkocht aan de gebroeders Vaxelaire die het inrichten als vakantievilla voor het personeel van de nv "Au Bon Marché", zie "Villa du Bon Marché". Later deed de villa dienst als bejaardentehuis. Een nieuw bejaardentehuis wordt opgetrokken.

Cultureel centrum Staf Versluys (nummer 76) op de plaats van het gesloopte "Home de Breedene".

  • CUYPERS J.M., Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 52.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum: 2011


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie; Vanneste, Pol: Kapelstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/139133 (geraadpleegd op 18-06-2021)


Kapellestraat (WVL8) (2006)

Kapelstraat Bredene-Duinen

Van Duinenstraat, in aansluiting bij Driftweg, voorbij Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-duinen naar grens Klemskerke. Ter hoogte van voormalige drift, een drijfpad voor vee tussen duin- en poldergebied, echter circa 1900 rechtgetrokken zie ontstaan van Koningin Astridlaan met bewaard drifttracé. Noordstraatzijde als grosso modo onbebouwde overgangszone naar Koninklijke Baan, kusttramlijn, duinen en strand. Straatgedeelte tussen Duinenstraat en Koningin Astridlaan, samen met Duinenstraat en mindere mate Driftweg, uitgegroeid tot commerciële slagader van badplaats.

Vanaf Koningin Astridlaan, richting Klemskerke. Bebouwing zuidelijke straatzijde voornamelijk ingezet vanaf jaren 1960; onder meer horecafunctie, zie "Europahotel" van 1962 (nummer 181), in aansluiting bij achterliggende campingzone. Noordelijke straatzijde, hier nog vrij brede lage duinzone, van meet af aan de uitverkoren locatie van kinderhomes met "Home Astrid" (1900) als eerste; vanaf interbellum ook campings. Midden jaren 1970: bevel van Openbare Werken tot ontruiming van hele zone, met uitzondering van homes. Kader: realisatie van huidig openbaar recreatiepark "Paelsteenveld" (1981-1985) conform voorziene bestemming gewestplan Oostende-Middenkust (K.B. 26/01/1977).

Kapelstraat S.A. Bredene

Straatgedeelte tussen Duinenstraat en Koningin Astridlaan. Samen met Duinenstraat en in mindere mate Driftweg, uitgegroeid tot commerciële slagader van de badplaats zie uitgelezen ligging parallel met en nabij Koninklijke Baan, duinen en strand. Functie vanaf ontstaansperiode vastgelegd; in het eerste kwart van de 20ste eeuw locatie van eerste herbergen, pensions, hotels en winkelpanden aan de noordelijke straatzijde tegenover de duinstrook (staatseigendom!) als overgangszone naar Koninklijke Baan. Laatstgenoemde vanaf interbellum "uitgebaat" zie aanleg van tennisveld, lusttuinen, mini-golf,... al of niet gekoppeld aan hotels van overkant; jaren 1970-1980, nieuwe infrastructuur zie aanleg van Duinenplein nabij "Duinengat" met plantsoenen en bronzen naakt van I. Duriez (Wenduine), en verderop van Marktplein als parkeerterrein.

Rijbebouwing klimt op tot interbellum, maar dateert voornamelijk van na de Tweede Wereldoorlog zie zware oorlogsschade waardoor onder meer groot hotel "Anvers" uit straatbeeld verdwijnt; inmiddels herinneren enkel huisnamen als "Helvetia" (nummer 1), "De meiboom" (nummer 7), "Aurore" (nummer 19),"Cosmo" van "Cosmopolite" (nummer 21), aan vroegere hotels bij voorkeur gesitueerd op straathoeken.

Breedhuizen met twee à vier bouwlagen en drie à vijf traveeën vooramelijk onder zadel- en platte daken, uit jaren 1920-1930 met eclectische of art-deco-inslag zie nummer 45; uit late jaren 1940-begin 1950, vaag modernistisch getint zie nummer 5 gesigneerd architect A. Pattyn (Oostende), nummers 7, 9, 17, 21-25, 27, 29, 31.

Meerdere gevelaanpassingen voornamelijk met betrekking tot de begane grond; ook tijdelijke terrassen en semi-permanente uitbouwen van handelspanden.


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie
Datum: 2006


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie: Kapelstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/107782 (geraadpleegd op 18-06-2021)