Teksten van Koerslaan

Koerslaan (WVL50) ()

Weg vanaf de Koninklijke Baan naar de Batterijstraat. De initiële aanleg dateert uit de Eerste Wereldoorlog toen de weg fungeerde als verbindingsweg tussen de kust en de Duitse artilleriebatterij (tijdens het interbellum uitgebaat als museum en ontmanteld in jaren 1950). Vanaf 1923 vormt de weg tevens de toegang tot de toen door de "Belgian Littoral Cie S.A." aangelegde paardenrenbaan met tribune, toren, standen voor bookmakers en stallingen met woningen; de straatbedding wordt tevens uitgerust met een spooraftakking vanaf de kusttram naar de renbaan. Het slopen van installaties door Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog betekent het einde van de Bredense hippodroom.

De vermelde toeristische activiteiten in jaren 1920 geven ook aanleiding tot het verkavelen van gronden aan de Koerslaan bij de oostelijke hoek met de Kapelstraat, met inbegrip van deze van de zogenaamd "Duinenhoeve", zie kleine villaverkaveling Zeepaadje/ Duinhoevenlaan/ Duindoornstraat geënt op de Koerslaan; de verkaveling telt in 1940 een tiental woningen, nu veelal aangepast.

In 1962-1964 wordt een sociaal vakantieverblijf zogenaamd "Blutsyde" gebouwd te midden van een aangelegd parkbos (zie nummer 61).

Villabouw, voornamelijk uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Nabij de Driftweg tevens interbellumarchitectuur, onder meer hotel "La Cascade" (nummer 59) met gedifferentieerd dakenspel, sterk aangepast. Nummers 29-31, eenlaags samenstel in spiegelbeeldschema onder platte bedaking: twee maal vier traveeën onder een geprofileerde kroonlijst, bepleisterde gevels met bloot gehouden baksteen voor het siermetselwerk boven de rechthoekige muuropeningen (deels bewaard houtwerk) en de hoekrisalieten.

  • GEVAERT B., De badplaats Bredene 1870-1920, van "Koninklijk strand" tot sociaal kuuroord, in Bredeniana. Jubileumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 1988, p. 46-47.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie; Vanneste, Pol: Koerslaan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/139139 (geraadpleegd op )


Koerslaan (WVL8) ()

Van Koninklijke Baan naar Batterijstraat. Initiële aanleg dateert uit de Eerste Wereldoorlog; verbindingsweg tussen kust en Duitse artilleriebatterij, tijdens interbellum uitgebaat als museum en ontmanteld in jaren 1950. Vanaf 1923, toegangsweg tot toen door de "Belgian Littoral Cie S.A." aangelegde paardenrenbaan met tribune, toren, standen voor bookmakers, stallingen met woningen; straatbedding tevens uitgerust met spooraftakking van kusttram naar renbaan. Slopen van installaties door Duitsers tijdens Tweede Wereldoorlog betekent einde van Bredense hippodroom; nog betonnen resten in weiland hoek Koers-/ Batterijstraat.

Vermelde toeristische activiteiten in jaren 1920 ook aanleiding tot verkavelen van gronden aan Koerslaan bij oosthoek Kapelstraat, met inbegrip van deze van "Duinenhoeve", zie kleine villaverkaveling Zeepaadje/ Duinhoevenlaan/ Duindoornstraat geënt op Koerslaan; telt in 1940 een tiental woningen, nu veelal aangepast.

1962-1964: bouw van sociaal vakantieverblijf zogenaamd "Blutsyde" te midden van aangelegd parkbos (zie nummer 61).

  • GEVAERT B., De badplaats Bredene 1870-1920, van "Koninklijk strand" tot sociaal kuuroord, in Bredeniana. Jubileumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 1988, p. 46-47.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie: Koerslaan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/107786 (geraadpleegd op )