Geografisch thema

Koninklijke Baan

ID
6656
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6656

Beschrijving

De Ko­ninklijke Baan loopt op Bredens grondgebied vanaf de Groe­nen­dijk tot over de Duinenstraat doorheen de landinwaartse duin­rand, maakt vervolgens een bocht in de dui­nen om tenslotte ter hoogte van de Klemskerkestraat opnieuw de duin­rand te volgen. Naar aanleiding van de aanleg van deze weg wor­den de Driftweg en Ka­pel­­straat rechtgetrok­ken. Zo ontstaat een lage duinzone tus­sen de Ko­nink­lijke Baan en eerst genoemde straten.

De uitbouw van de Koninklijke Baan in 1902-1904, gevolgd door de aanleg van de parallel lopende kust­tram in 1905, werken de ontwikkeling van Bredene-Duinen in de hand. In 1969-1970 wordt de ‘ontdubbeling’ van de Koninklijke Baan in een viervaksweg met ge­schei­den rij­rich­tingen gerealiseerd. Hieruit vloeien aanpassingen van de tram­spo­ren voort, zie huidige ligging tussen de twee rijvak­ken. Er komt een rech­te her­tracering richting Klemskerke; aan het zogenaamd "Duinengat" wordt een nieuw pre­fab-tram­sta­tionnetje gebouwd als vierde in de reeks zie 1912, 1934, 1954. Het tram­sta­tion in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect G. Lingier (Bredene) van 1934 en er tegenover gelegen politiekantoor in aan­slui­tende bouw­trant, worden tijdens de Tweede Wereldoorlog vernieuwd.

Beveiliging van de strandtoegang ingezet in 1958, zie twee voet­gan­ger­stun­nels en -bruggen onder en boven de Ko­nink­lijke Baan.


Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  : 2011


Relaties

  • Omvat
    Spoorwegbatterij E690

  • Omvat
    Tramstatie Station Breedene

  • Is deel van
    Bredene


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koninklijke Baan [online] https://id.erfgoed.net/themas/6656 (Geraadpleegd op 09-05-2021)