Geografisch thema

Prinses Marie-Josélaan

ID
6665
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6665

Beschrijving

Straat die vanaf de Peter Benoitlaan, over de Zeelaan tot aan het kruispunt met de Bloemenlaan en de Zegelaan leidt. Voor 1939 heette de weg "Marc Samdamlaan" naar een Gentse nijveraar die meerdere villa's in de straat bezat.

Ten zuiden van de paro­chie­kerk en school (zie Hendrik Consciencelaan en Peter Benoitlaan), aaneengesloten bebouwing met voortuintjes, uit de jaren 1920 en later. Voorts villa's waarvan de oud­ste op­klim­men tot 1912, ech­ter voornamelijk uit jaren 1920; accen­tuerende hoektorentjes bij de Zeelaan (zie nummers 21, 23-25).

In 1981 wordt de ver­val­len villa "Mon Castel" uit de jaren 1920, gelegen tegenover de Kasteellaan en ei­gendom van de fami­lie Sam­dam aangekocht door de gemeente en gesloopt; de gronden worden omgevormd tot het huidige Park Rama­kers dat in 2009 wordt heringericht.

Nummer 9, de pastorie van de parochiekerk Sint-Theresia, daterend uit de jaren 1920 is recent gesloopt en vervangen door een appartementsgebouw.

  • HANDSCHOEWERKER E., 2. Oude villawijk – Bredene Duinen, in Ter Cuere, Jaarboek 1987, p. 86.

Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  : 2011


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Prinses Marie-Josélaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/6665 (Geraadpleegd op 25-01-2021)