Geografisch thema

Batterijstraat

ID: 6681   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6681

Beschrijving

Licht bochtige weg tussen de Vosseslag en de grens met Bredene waar de weg onder dezelfde naam wordt verder gezet. In deze omgeving en ook gedeeltelijk op grondgebied Bredene installeren de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog een grote houwitserbatterij "Deutschland" met vier grote kanonnen zogenaamd "Dikke Bertha". De kanonnen stonden op een betonnen platform in een put van twintig meter diameter, in de jaren 1920 gedynamiteerd. De batterij was ingeplant in een gebied met fossiele duinen op de grens met Bredene waarvan een restant door het duinendecreet van 14 juli 1993 als duingebied wordt beschermd. Tegenwoordig als Vlaams natuurreservaat (zie Nieuwdorpstraat) zogenaamd "D' Heye" van 40 ha in eigendom en onder beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). De straat maakt deel uit van een verbindingsweg tussen Klemskerke en Bredene, zie ook de Ferrariskaart (1770-1778). In een schouwingsverslag van 1830 staat de weg opgetekend als "de Heyeweg, van d'Heye naar den Lindemolen, op 't gescheed met Breedene". Dus de weg tussen de Lindemolen (zie Zandstraat) en de grens met Bredene zoals ook beschreven op de Atlas der Buurtwegen (1842) als Chemin n° 9, "Heyeweg. Chemin du Moulin dit Heyemolen à Breedene". In 1863 richt Joseph Vanbesien een houten staakmolen de zogenaamde "Bornymolen" op. De naam is afkomstig van de familie Borny, eigenaar van de molen vanaf circa 1900. Tijdens een storm van 1954 stort de vervallen molen in. Het molenaarshuis zogenaamd "MOLENRUST" (nummer 11), zie een houten opschrift, is nog bewaard. Op de Ferrariskaart staat hier langs de straat een klein volume afgebeeld. In de huidige toestand een halfvrijstaande woning met gecementeerde gevel en versierd met geometrische motieven aangebracht tijdens het interbellum. Aanpalende schuur en stalling met tegen de gevel een bewaarde molensteen. Het erf waar vroeger de molen stond is toegankelijk via een metalen hek.

Van oudsher landelijke straat met zeer schaarse bewoning zoals te zien op de Ferrariskaart en de Atlas der Buurtwegen. De landarbeiderswoning nummer 51 staat nog niet op de Atlas aangeduid. Heden woonstraat aansluitend bij de verkaveling van de wijk Heide-Vosseslag (zie Heidelaan en Vosseslag) met in tuinen gelegen vrijstaande woningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 140-141.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 23, p. 60-61, p. 98, p. 173.
 • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 34.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

 • Omvat
  Kleine hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Is deel van
  Klemskerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Batterijstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6681 (Geraadpleegd op 28-11-2020)