Geografisch thema

Bredeweg (Klemskerke)

ID
6682
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6682

Beschrijving

Loopt over grondgebied Klemskerke en Vlissegem en behoort gedeeltelijk tot De Haan-aan-Zee.

Lange, bochtige uitvalsweg vanaf de Nieuwe Steenweg in zuidoostelijke richting lopend tot aan het kruispunt Vijfwege (zie Vlissegem) waar de Bredeweg met de Vijfwegestraat en de Brugse Baan samenkomt. Het grootste deel van de weg (ongeveer vanaf de Kloosterstraat tot even voorbij de Polderstraat) ligt op grondgebied Vlissegem en vormt hier tevens de grens. De weg volgt grosso modo het Brede Wegzwin, en wordt gekruist door het Bromzwin.

De weg ontstaat wellicht als schapenweg vanuit Klemskerke en Vlissegem noordwaarts naar het schorrengebied aan de zeeoever en het gehucht De Haan. De oudst gekende vermelding dateert volgens De Flou van 1371 als "Breeweg", een weg te Klemskerke en Vlissegem.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). In 1748 is er sprake van "den breeden wegh". In 1823 opgetekend als "den breeden aarde weg". Een schouwingsverslag van 1830 beschrijft de straat als "Straat leidend vanuit de Zoetelangeweg aan den Duykers, tot op 't gedeelte op Vlissegem…". In 1843 wordt vermeldt: "gemeenten C. en V., langs den breeden weg, loopende van Vijfwege naer den Crinkelmolen". Op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als Chemin n° 3, "Breedenweg. Chemin du Cabaret dit de Vijfwege aux Dunes". Enkele voetwegen vertrekken van noord naar zuid vanaf de Bredeweg in de richting van de dorpskern van Klemskerke: Chemin n° 15, "Haenvoetweg. Sentier de Clemskerke au Cabaret dit den Haen", Chemin n° 23, "Staelens Bilkweg. Sentier de la ferme Joseph Staelens à la Maison Jean Wauters" en Chemin n° 14, "Vlisseghemweg. Sentier de Clemskerke à Vlisseghem". Op het einde van de 19de eeuw is de Bredeweg één van de belangrijkste verbindingswegen.

Van oudsher landelijk straat zoals te zien op de Ferrariskaart (1770-1778) bestaande uit verspreide hoevebouw. Enkele historische polderhoeves waarvan de oudste zeker teruggaat tot de 17de eeuw (zie nummers 74, 131 en 133). Nummer 129 hoeve "De Praet" heeft een nieuw woonhuis. Voorts enkele kleine, deels aangepaste hoeves en boerenarbeiderswoningen. De nummers 117, 119, 123 dateren vermoedelijk van circa 1850, staan nog niet op de Atlas der Buurtwegen maar wel op een militaire stafkaart van 1861, herzien in 1883.

Woonstraat met ernaast een weinig commerciële activiteit. In de dorpskern aaneengesloten bebouwing bestaande uit breed- en diephuizen van anderhalve à twee bouwlagen onder platte of zadeldaken en achterhuizen van de Nieuwe Steenweg. Enkele modernistische gevelparementen (zie nummers 14, 49, 51 en 61). Buiten de dorpskern belangrijke en beeldbepalende aanwezigheid van campings en vakantiedorpen.

 • Militaire stafkaart, 1861, herzien in 1883.
 • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 56, p. 137.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 15, p. 61, p. 169.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 10, p. 112.
 • SAELENS W., VANDENBERGHE E., Archiefbeelden De Haan Deel II, Stroud (Groot-Britannië), 2002, p. 101.
 • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 28.

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Haegebaert

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Hoeve 't Zwaluwnest

 • Omvat
  Hoeve De Blauwe Balie

 • Omvat
  Hoeve Four Winds

 • Omvat
  Hoeve Frederikshof

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Is deel van
  Klemskerke

 • Is gerelateerd aan
  Bredeweg (Vlissegem)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bredeweg (Klemskerke) [online], https://id.erfgoed.net/themas/6682 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.