Geografisch thema

Duiveketestraat

ID: 6696   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6696

Beschrijving

Bochtige polderweg tussen de Dorpsstraat en de Brugse Baan. Oost-west verloop tot aan de grens met Bredene waar de straat het Duiveketezwin kruist, vanaf daar verder in zuidelijke richting.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). In een schouwingsverslag van 1830 staat het noordelijk deel genoteerd als "Straat benoorden het dorp uit den Calcydeweg naar de Duivekeetheule", het zuidelijk deel als "Straat lopend van de Duivekeet Heule over de nieuwe Calcyde naar den kwaden weg". Ten zuiden van de "nieuwe Calcyde" wordt de weg verdergezet als Clemensheulestraat of "Kwade Weg". Op de Atlas der Buurtwegen (1842) bestaande enerzijds uit Chemin n° 8, "Duyvekeetheulestraet. Chemin de la ferme Joseph Van Besien à l'Aquaduc dit Duyvekeetheule", anderzijds uit Chemin n° 11, "Langenkwadenweg. Chemin du l'Aquaduc dit Duyvekeetheule à la ferme Jean Borgoujon". Enkele voetwegen sluiten aan bij de straat. Chemin n° 16, "Breedene voetweg. Sentier de Clemskerke à Breedene" vertrekt vanuit de dorpskern. Voetweg Chemin n° 21, "Blauwetweg. Sentier de Clemskerke à la ferme Pierre Claeys" verbindt de Sluizestraat met de de Duiveketestraat.

Van oudsher landelijk straat met schaarse hoevebouw zoals te zien op de Ferrariskaart (1770-1778). De hoeve nummer 12 zou al teruggaan tot de 13de eeuw, "'T LINDENHOF" (nummer 1) en "'T MELKHOF", zie opschriften hebben vernieuwde of recente gebouwen.

 • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 60-61, 100, 101-102, 169.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Ter Pauwen

 • Omvat
  Kruishoeve

 • Is deel van
  Klemskerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Duiveketestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6696 (Geraadpleegd op 27-11-2020)