Geografisch thema

Groenestraat

ID
6700
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6700

Beschrijving

Licht bochtige verbindingsweg met noord-zuid verloop tussen de Warvinge en de Wenduinesteenweg. Is onderdeel, samen met de Warvinge en de Vijfwegestraat van een oude polderweg. Deze verbond het gehucht Vijfwege aan de Noordede over de dorpskern van Vlissegem met de zeeoever en de oude driftweg (zie Wenduinesteenweg) langs de kustlijn. De weg volgt het verloop van de waterloop de Kromzwin. Deze wordt in 1994, bij de heraanleg van de straat met een rijweg en een fietspad, dichtgemaakt.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601).

In registers van Den Disch uit 1528 en 1628 vermeldt als "den groenen heerwech". Op een kaart van 1817 aangeduid als "Den Groenen wegh naer den duyne". Op de Atlas der Buurtwegen (1842) (samen met de Vijfwegestraat en de Warvinge) beschreven als Chemin n° 1, "Vijfwegestraat. Chemin du Cabaret dit Vijfwegen aux Duinen". Vanaf de lange weg vertrekken enkele voetwegels, van zuid naar noord achtereenvolgens Chemin n° 9, "Vijfwegewegel. Sentier de Vlisseghem au Cabaret dit Vijfwegen", Chemin n° 10, "Schamelweezewegel. Sentier de Vlisseghem à Nieuwmunster", Chemin n° 11, "Clemskerkewegel. Sentier de Vlisseghem à Clemskerke" en Chemin n° 7, "Nieuwmunsterwegel. Sentier de Nieuwmunster à Vlisseghem".

Van oudsher een landelijke straat met zeer schaarse en verspreide hoevebouw zoals te zien op de Ferrariskaart (1770-1778). De hoeve "DUINENHOF" (nummer 45) staat op de Ferrariskaart met één volume aangeduid, op de Atlas der Buurtwegen (1842) afgebeeld met de gebouwen op L-vormige plattegrond en schuur ten noorden ervan zie huidig, heden met aangepaste muuropeningen. Het einde van de straat wordt gekenmerkt door inplanting van toeristische infrastructuur bestaande uit een drietal campings, maneges en sterk getransformeerde hoeven (nummer 47).

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1334: Kaart van een hofstede gemaakt door J. Vande Walle in 1817.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 17, 128, 150, 206.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Neerhof

  • Is deel van
    Vlissegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groenestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6700 (Geraadpleegd op 05-03-2021)