Geografisch thema

Heidelaan

ID: 6702   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6702

Beschrijving

Licht bochtige straat met zuidwaarts verloop tussen de Vosseslag en de Bremstraat. Vormt de hoofdas van de uitgebreide verkaveling aangelegd binnen het BPA van 1961-1972, De Heide en De Heide West (zie Torenhofstraat en Vosseslag). De wijk gelegen in de noordwesthoek van de gemeente die hier ontstaat wordt Heide-Vosseslag, in de volksmond ook Geuzenhoek genoemd.

De straat volgt grosso modo het verloop van de Heiezwin ten oosten van de straat. De wijk is ingeplant in een fossiel duinmassief (zie Nieuwdorpstraat) op de grens met Bredene. Deze lage duinen hebben een kalkarme, zure ondergrond waarin vooral de struikheide goed kan gedijen. In 1907 is er sprake van Heye, een wijk en meers te Klemskerke.

Op De Heide wordt tussen 1925 en 1940 al een eerste aanzet tot verkaveling gegeven hoewel de bouwactiviteit zich beperkt tot enkele villa's. De grootgrondbezitter en projectontwikkelaar Pierre Vandaele uit Oostende laat de eerste wegen aanleggen, hij is tevens de eigenaar van een steenbakkerij (zie Nieuwdorpstraat nummer 27). Vanaf de jaren 1960 wordt het gebied volop verder verkaveld, de bebouwing bestaat uit vakantiehuisjes en permanente bewoning. Meestal zijn het vrijstaande woningen of kleine villa's met omringende tuin. Nummer 4 met modernistische inslag en met afgeronde hoek en patrijspoortramen is geïnspireerd op de pakketbotenstijl.

Voor de aangroeiende bevolking wordt eerst in 1939 een school opgericht door de zusters van de Heilige Kindsheid uit Ardooie. In de school wordt vanaf 1943 ook de wekelijkse mis opgedragen. In 1954 ontwerpt architect Maurice Haegebaert (De Haan) naast de school een kapel met pastorie (nummer 26). De vrije basisschool "Heideschool" (nummer 24) heeft een recent vernieuwde infrastructuur.

  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 196-197, p. 371-373.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 24, p. 169.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 36, 87-89.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

  • Omvat
    Kapel Heilige Monica of Heidekapel

  • Is deel van
    Klemskerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Heidelaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/6702 (Geraadpleegd op 03-12-2020)