Geografisch thema

Lepelemstraat

ID
6714
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6714

Beschrijving

Uitvalsweg in oostelijke richting vanaf het kruispunt Vijfwege/Kloosterstraat/Warvinge in de dorpskern, en met een scherpe knik afbuigend naar het zuiden tot aan de Brugse Baan en de Noordede. Polderweg, ontstaan al schaapsdrift vanuit Stalhille over Vlissegem in de richting van de schaapsweiden langs de kust.

Lepelghem was een herberg en tevens een gehucht tussen Stalhille en Vlissegem. In 1691 is er sprake van de "herberghe ghenaemt Lepelhem", op de hoek met de Brugse Baan, in 1826 wordt Lepelhem vermeldt als herberg en wijk. De herberg staat aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Deze staat op de Atlas der Buurtwegen (1842) als "Cabaret Lepelhem", en fungeert tevens als halte en afspanning voor de diligencelijn Brugge-Oostende.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601).

Op de Atlas der Buurtwegen vormt de weg samen met de Kloosterstraat Chemin n° 3, "Lepelhemstraet. Chemin du Cabaret dit Lepelhem à Clemskerke par Vlisseghem".

Ter hoogte van de herberg ligt een brug over de Noordede, in 1543 "Femelaers brugghe" (Femelaers was een familienaam) genoemd. Op de grens met Stalhille en Klemskerke stond, aan de andere kant van de brug de Catshillemeulen "by femelaersbrugghe", al vermeldt in 1351 en gesloopt op het einde van de 16de eeuw. In 1749 spreekt men van de brug "nu gheseyt Lepelhembrugghe". De huidige dubbele boogbrug is wellicht van 1848 zoals de beide gedateerde bruggen op grondgebied Klemskerke (zie Brugse Baan en Clemensheulestraat). De bakstenen Lepelhembrug heeft recente ijzeren balustrades op betonnen sokkels.

In de straat bevonden zich nog een tweetal herbergen. "Het Boompje" sluit al de deuren vóór de Tweede Wereldoorlog, café "De toekomst", tevens boerderij wordt in het begin van de jaren 2000 vervangen door een nieuwe woning (nummer 3).

Woonstraat met in de bebouwde kom enkele rijhuizen, halfvrijstaande of vrijstaande woningen van een à twee bouwlagen onder zadeldaken opklimmend tot de 19de eeuw. De gerenoveerde dorpswoning nummer 12 in verankerde, witbeschilderde baksteen dateert wellicht uit de tweede helft van de 19de eeuw. Een verkaveling van 1975 tussen de Lepelemstraat en de Vijfwegestraat sluit aan bij de dorpskern.

In landelijk gebied van oudsher schaarse bewoning bestaande uit enkele historische hoeves, waarvan de grootste de "Grote Schamele Weecke" (zie nummer 44), teruggaand tot de 13de eeuw en met een schuur van 1319 beschermd als monument bij K.B. van 08/09/1971. Hoeve "De Rockelare" (nummer 38) wordt al in de ommeloper van 1554 vermeld als "hofstedekin ende dreve ghenaempt de Rotelaere" alsook in de ommeloper van 1686, boerenhuis met aangepaste en verbouwde muuropeningen en achterliggende landgebouwen zonder specifieke kenmerken.

 • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00270.
 • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 56, 371.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 19-20.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 10, 23, 115, 128, 130, 133-134, 176, 179.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

 • Omvat
  Arbeidershuis

 • Omvat
  Gersthof

 • Omvat
  Herberg De Toekomst

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve De Grote Schamele Weecke

 • Omvat
  Hoeve De Roekelare

 • Omvat
  Hoeve De Teghelrie

 • Omvat
  Mariakapel

 • Omvat
  Mariakapel

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Is deel van
  Vlissegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lepelemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6714 (Geraadpleegd op 27-01-2021)