Teksten van Marktstraat

Aanvulling ()

Behoort tot De Haan-aan-Zee, grondgebied Klemskerke.

Korte, rechte straat tussen de Stationsstraat en de Wenduinesteenweg. In 1924 besluit de gemeente Klemskerke op de wijk De Haan tijdens de zomer op woensdag een wekelijkse marktdag te houden. Wegens het verder aangroeien van de badplaats wordt eerst in 1934 en later in 1937 de marktplaats uitgebreid. Door de aanleg van de Nieuwe Rijksweg in 1967-1968 wordt de marktplaats tot een straat herleid.

De Marktstraat maakt samen met de Driftweg, Wenduinesteenweg, Driftweg en Drift (zie Wenduine) deel uit van een oude kustweg. Deze volgt wellicht het tracé van een middeleeuwse schapendriftweg ontstaan vanaf de 11de eeuw tussen de duinen en de polders na de kustoverstromingen of zogenaamde Duinkerketransgressies (2de eeuw voor Christus-12de eeuw). Langs de kustlijn worden in de 12de en 13de eeuw enkele steden (onder meer Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge…) opgericht. Deze worden verbonden langs een goed onderhouden handelsweg, ook "winterwech" genoemd, tussen Duinkerke en Sluis en waarbij waarschijnlijk het tracé van de oude driftweg wordt opgenomen. De weg vormt lange tijd de belangrijkste verbinding tussen Bredene en Wenduine over De Haan.

Vanaf circa 1900 worden in de dorpskern vakantiewoningen en/of handelshuizen in het toenmalige gehucht De Haan gebouwd. Aan de zuidzijde van de Markstraat, in het centrum van de wijk De Haan, ontstaat voor de Eerste Wereldoorlog een beeldbepalende rij van huizen en winkels met eclectische gevels en cottage-elementen. De allurevolle architectuur staat tegenover de grandeur van de rijkere villa's in de Concessie tegenover de Marktstraat. De gebouwen werden net zoals die in de nabijgelegen straten (zie Driftweg en Stationsstraat) onderworpen aan stedenbouwkundige voorschriften. Van deze rij zijn tot op heden enkele gevels bewaard (zie nummers 1, 11) de overige gevels zijn ingrijpend verbouwd (nummer 4) of vervangen door nieuwbouw. Recent aangelegd plein en parking op het eind van de straat.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1913/4.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 347, p. 368-370.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan: van gehucht tot elegante badplaats. Deel 1, s.l., 1996, p. 57.

Bron: -
Auteurs:  Van Vlaenderen, Patricia
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Van Vlaenderen, Patricia: Marktstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/140870 (geraadpleegd op )


Marktstraat

Kort straattracé tussen de Stationsstraat en de Wenduinestraat, teruggaand op de oude driftweg. Aaneengesloten bebouwing, uitsluitend aan de zuidzijde, twee tot voornamelijk drie bouwlagen; nieuw- en vernieuwbouw (nummers 2 en 5 tot en met 7) en recente terrasuitbouwen.


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Huys, Martine


Je kan deze pagina citeren als: Huys, Martine: Marktstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/107856 (geraadpleegd op )