Geografisch thema

Sluizestraat

ID: 6728   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6728

Beschrijving

Noordoost-zuidwest verlopende polderweg met eerder recht tracé tussen de Dorpsstraat en de Blauwe Sluis op grondgebied Bredene waar de straat wordt verdergezet als Zuid-Oostwijk. De straat kruist ongeveer halverwege de Duiveketezwin.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Op een plan van 1758 aangeduid als "ouden verlaten heerwegh". In een schouwingsverslag van 1830 genoteerd als "Straat lopend van den Calcydeweg westwaarts en een weinig bezuiden het dorp". Op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als Chemin n° 7, "Oostendestraet. Chemin de Clemskerke à la ferme Vanheule (Breedene)". De voetweg Chemin n° 24, "Oostendestraetvoetweg. Sentier de Clemskerke à la ferme Pockelée, longeant de chemin dit Oostendestraet", vertrekkend vanuit de dorpskern (cf. Dorpsstraat) volgt gedeeltelijk het tracé van de Sluizestraat. Op een kadastermutatie van 1940 opgetekend als "Blauwe Sluizestraat".

Van oudsher landelijke straat zoals te zien op de Pourbuskaart, een kaart van 1758 en de Ferrariskaart (1770-1778), met verspreide hoevebouw waaronder enkele historische hoeves die teruggaan tot de 16de eeuw (zie nummers 8, 25 en 27). Nummer 31 wordt vermeld in de 17de eeuw en staat op de Atlas der Buurtwegen aangeduid als "Ferme Pockelée". Het boerenhuis met verhoogde opkamer van twee traveeën is recent aangepast en gerenoveerd, nog met bewaard groot bakhuis ten zuiden van het woonhuis. Hoeve "Peneranda", nu met recente gebouwen staat op een kaart van 1701 schematisch afgebeeld met ovale omwalling.

In de dorpskern wordt de noordkant van de straat bepaald door een woonuitbreiding, verkaveling goedgekeurd in 1991 bestaande uit de Bramburgstraat, Hoflandstraat en Zoetelandstraat.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1940/29.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen Collectie Mestdagh, nummer 177: Kaart van de grote hoeve "Goed ter Leeuwen" en gronden te Klemskerke, eigendom van van der Beke van Cringhe, door J.A. Laurenz, 1758. Nummer 184: Eind 18de-eeuwse kopie van een kaart van 1701.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 28, p. 60-61, 103, 143.
 • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 93.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Ten Torre

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Omwalde hoeve 't Klokhof of Klokhofstede

 • Omvat
  Omwalde semi-gesloten hoeve 't Goed ter Leeuwen

 • Omvat
  Pijlerkapel

 • Is deel van
  Klemskerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sluizestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6728 (Geraadpleegd op 30-11-2020)