Geografisch thema

Vlissegemstraat

ID
6734
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6734

Beschrijving

Bochtige weg, loopt vanaf de Dorpsstraat in de dorpskom in zuidelijke richting en wordt na een hoek van 90° graden oostwaarts verder gezet als polderweg, aansluitend bij de Bredeweg op grondgebied Vlissegem. De straat kruist een beek die de Dorpzwin met de Bromzwin verbindt.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). In een schouwingsverslag van 1830 genoteerd als "Straat vanuit het dorp, benoorden de kerk naar den breeden aardeweg op Vlissegem".

Op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als Chemin n° 5, "Vlisseghemstraet. Chemin de Clemskerke à Vlisseghem". Vanuit de dorpskom volgt de voetweg Chemin n° 14, "Vlisseghemweg. Sentier de Clemskerke à Vlisseghem" gedeeltelijk de straat en sluit in noordoostelijke richting aan met de Bredeweg. Vanaf de kerk vertrekken vanuit de dorpskern de voetwegen Chemin n° 18, "Kerkstraet. Sentier de Clemskerke à la ferme Jean Piessens" (ook Boydens voetweg) richting Polderstraat en Chemin n° 19, "Van Overbeke's voetweg. Sentier de Clemskerke à la ferme Van Overbeke" in oostwaartse richting terug aansluitend bij de Vlissegemstraat. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw wordt het begin van de straat geleidelijk aan volgebouwd.

Beeldbepalende aanwezigheid van de Sint-Clemenskerk, beschermd als monument bij K.B. van 05/11/1974, aan de rand van de bebouwde kom, de zuid- en oostzijde van het kerkhof palen aan het landelijk gebied met akkers en weilanden. In de dorpskom wordt het straatbeeld heden bepaald door aaneengesloten bebouwing. Aan de oostzijde met breedhuizen van een à anderhalve bouwlaag (nummer 16) onder pannen zadeldaken en met aangepaste gevelparementen. Aan westzijde met in- en uitspringende rooilijn, hoofdzakelijk met achterbouwen van de Dorpsstraat, garages en enkele lage dorpswoningen (nummer 5).

Buiten de dorpskern van oudsher een landelijke straat zoals te zien op de Ferrariskaart (1770-1778) bestaande uit verspreide hoevebouw. De hoeve zogenaamd "'D HAZEBRUG" (nummer 19), vroeger met omwalling staat op de Atlas der Buurtwegen aangeduid als de hofstede van "Geersens". Heden met een sterk verbouwd boerenhuis en recente landgebouwen. De kleine hoeve zogenaamd "HAZENVELD" (nummer 21) is recent vervangen door nieuwbouw.

 • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00269.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 60-61, p. 93, 95.
 • SAELENS W., VANDENBERGHE E., Archiefbeelden De Haan Deel II, Stroud (Groot-Britannië), 2002, p. 104.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  d'Hazebrug, omwalde hoeve

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve Clemenshof

 • Omvat
  Hoeve Hazeveld

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Clemens met kerkhof

 • Omvat
  Woning Schuurhoven

 • Is deel van
  Klemskerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vlissegemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6734 (Geraadpleegd op )