Geografisch thema

Wenduinesteenweg (Klemskerke)

ID
6738
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6738

Beschrijving

Behoort tot De Haan-aan-Zee.

Bochtige weg tussen de Haan-aan-Zee vanaf de Marktstraat in oostelijke richting verlopend en verder gezet als Driftweg (aan de zuidkant de grens vormend met Nieuwmunster zie Zuienkerke) en Drift op grondgebied Wenduine. Loopt min of meer parallel met de Koninklijke Baan, de Nieuwe Rijksweg en de tramlijn en beslaat op grondgebied Klemskerke slechts het korte stuk tot aan de Baron van Caloenlaan, het overgrote deel ligt op grondgebied Vlissegem.

De straat volgt wellicht het tracé van een middeleeuwse schapendriftweg ontstaan vanaf de 11de eeuw tussen de duinen en de polders na de kustoverstromingen of zogenaamde Duinkerketransgressies (2de eeuw voor Christus-12de eeuw). Langs de kustlijn worden in de 12de en 13de eeuw enkele steden (onder meer Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge…) opgericht. Deze worden verbonden langs een goed onderhouden handelsweg ook "winterwech" genoemd tussen Duinkerke en Sluis en waarbij waarschijnlijk het tracé van de oude driftweg wordt opgenomen. De weg vormt lange tijd de belangrijkste verbinding tussen Bredene en Wenduine over De Haan. Na de aanleg van de Koninklijke Baan in 1903 is de Driftweg nog slechts van lokaal belang als scheiding tussen duinen en polders. Op grondgebied De Haan vormen de Wenduinesteenweg samen met de Driftweg (zie Klemskerke), Marktstraat (zie Klemskerke), Driftweg (zie Vlissegem) en Drift (zie Wenduine) onderdeel van deze weg.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Op de Ferrariskaart (1770-1778) vormt de weg afgetekend de grens tussen de duinen en de achterliggende polders met ten zuiden ervan enkele vissershuisjes of boerenarbeiderswoningen. De arme vissers, boeren en strandjutters zijn er eeuwen lang de enige bewoners die afgescheiden van de dorpskern een eigen gemeenschap vormen. Het uitzicht van de weg zal vanaf het eind van de 19de eeuw ingrijpend veranderen onder invloed van van het opkomend kusttoerisme.

Woonstraat, vanaf de kruising met de Marktstraat is enkel de zuidkant bebouwd. Rijwoningen tot aan de Baron van Caloenlaan (Vlissegem). Vanaf de Baron van Caloenlaan overgaand in vrijstaande bebouwing bestaande uit villa's en koppelwoningen. Voorts achterbouwen horend bij de huizen aan de Marktstraat en recentere appartementen. Vanaf de Duinenweg (Vlissegem) meer landelijk gebied met verspreide en lager gelegen bewoning en een belangrijke aanwezigheid van grote campings en het vakantiepark "Sunparks De Haan aan Zee".

Aan de noordzijde bevindt zich het natuurgebied, beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. De 'jonge' duinen ontstaan na de 11de eeuw door verstuivingen van op het strand. Op het einde van de 18de en begin 19de eeuw wordt de binnenduinrand beplant met olmen om de polders te beschermen tegen het stuifzand. Een eerste weinig succesvolle poging tot bebossing met grove den en loofbomen (dienend als hakhout) tussen Bredene en Wenduine gebeurt in 1838. In 1880 wordt opnieuw aangeplant, nu hoofdzakelijk met loofbomen. Na de Eerste Wereldoorlog en de droogte van 1921 valt het beheer van de staatsbossen onder het bestuur van Waters en Bossen die er vooral zwarte den, abeel, esdoorn, populier en wilg aanplant. Het gebied maakt deel uit van een langgerekte bosstrook (Duinbossen Vlissegem en Duinbossen Wenduine) gelegen op het grondgebied van achtereenvolgens Klemskerke, Vlissegem en Wenduine bestaande uit twee delen (samen 152 ha) afgescheiden door de dorpskern van De Haan met de Concessie. Daarop sluiten aan: de natuurreservaten De Kijkuit (Klemskerke) en De Zandpanne (Vlissegem) en de Koninklijke Golfclub (zie Koninklijke Baan). Tegenwoordig bestaat het hele gebied uit duinbossen, -struweel en -graslanden met een afwisseling van loof- en naaldbomen. Het is doorsneden met wandelpaadjes.

 • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 23-24.
 • DEVENT G., De oostkust van toen, van Knokke tot Bredene, Bredene, 1988, p. 150.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 22.
 • SAELENS W., VANDENBERGHE E., Archiefbeelden De Haan Deel II, Stroud (Groot-Britannië), 2002, p. 91-96 (oude foto's).
 • VAN BELLEGHEM D. en VAN BOUWEL I., Klemskerke. Van polder tot verkaveling, in UYTTENHOVE P. e.a., Recollecting Landscapes. Herfotografie, geheugen en transformaties 1904 – 1980 – 2004, Gent, 2006, p. 201-203.
 • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan: van gehucht tot elegante badplaats. Deel 1, sine loco, 1996.
 • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, sine loco, 1999, p. 28.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Hoekpand met hotel

 • Omvat
  Sculptuur

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Michel Gabrielle

 • Omvat
  Villa Paula

 • Omvat
  Woning Doux Foyer

 • Omvat
  Woning Kiki

 • Is deel van
  Klemskerke

 • Is gerelateerd aan
  Wenduinesteenweg (Vlissegem)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wenduinesteenweg (Klemskerke) [online] https://id.erfgoed.net/themas/6738 (Geraadpleegd op )