Geografisch thema

Wenduinesteenweg (Vlissegem)

ID
6739
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6739

Beschrijving

Behoort gedeeltelijk tot De Haan-aan-Zee.

Bochtige weg tussen de Haan-aan-Zee vanaf de Marktstraat in oostelijke richting verlopend en verder- gezet als Driftweg (aan de zuidkant de grens vormend met Nieuwmunster cf. Zuienkerke). Loopt min of meer parallel met de Koninklijke Baan, de Nieuwe Rijksweg en de tramlijn en beslaat op grondgebied Klemskerke slechts het korte stuk tot aan de Baron van Caloenlaan, het overgrote deel ligt op grondgebied Vlissegem.

De straat volgt wellicht het tracé van een middeleeuwse schapendriftweg ontstaan vanaf de 11de eeuw tussen de duinen en de polders na de kustoverstromingen of zogenaamd Duinkerketransgressies (2de eeuw voor Christus-12de eeuw). Langs de kustlijn worden in de 12de en 13de eeuw enkele steden (onder meer Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge…) opgericht. Deze worden verbonden langs een goed onderhouden handelsweg ook "winterwech" genoemd tussen Duinkerke en Sluis en waarbij waarschijnlijk het tracé van de oude driftweg wordt opgenomen. De weg vormt lange tijd de belangrijkste verbinding tussen Bredene en Wenduine over De Haan. Na de aanleg van de Koninklijke Baan circa 1903 is de Driftweg nog slechts van lokaal belang als scheiding tussen duinen en polders. Op grondgebied De Haan vormen de Wenduinesteenweg samen met de Driftweg (zie Klemskerke), Marktstraat (zie Klemskerke), Driftweg en Drift (zie Wenduine) onderdeel van deze weg.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Het traject komt voor op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Op de Ferrariskaart (1770-1778) vormt de weg afgetekend de grens tussen de duinen en de achterliggende polders met ten zuiden ervan enkele vissershuisjes of boerenarbeiderswoningen. De arme vissers, boeren en strandjutters zijn er eeuwen lang de enige bewoners die afgescheiden van de dorpskern een eigen gemeenschap vormen. Het uitzicht van de weg zal vanaf het eind van de 19de eeuw ingrijpend veranderen onder invloed van van het opkomend kusttoerisme en waarbij de verspreide vissershuisjes geleidelijk aan zullen verdwijnen. Op een foto van 1911 nog als zandweg te zien. In de eerste helft van de 20ste eeuw worden meerdere cottages en villa’s gebouwd als vakantiewoning of buitenverblijf (zie nummers 43-44, 46, 47, 56, 57, 63).

Aan de noordzijde bevindt zich een natuurgebied, beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het gebied maakt deel uit van een langgerekte bosstrook (Duinbossen Vlissegem en Duinbossen Wenduine) gelegen op het grondgebied van achtereenvolgens Klemskerke, Vlissegem en Wenduine bestaande uit twee delen (samen 152 ha) afgescheiden door het centrum van De Haan met de Concessie. Daarop sluiten aan: de natuurreservaten De Kijkuit (Klemskerke) en De Zandpanne (Vlissegem) en de Koninklijke Golfclub (zie Klemskerke). De 'jonge' duinen ontstaan na de 11de eeuw door verstuivingen van op het strand. Op het einde van de 18de en begin 19de eeuw wordt de binnenduinrand beplant met olmen om de polders te beschermen tegen het stuifzand. Een eerste weinig succesvolle poging tot bebossing met grove den en loofbomen (dienend als hakhout) tussen Bredene en Wenduine gebeurt in 1838. In 1880 wordt opnieuw aangeplant, nu hoofdzakelijk met loofbomen. Na de Eerste Wereldoorlog en de droogte van 1921 valt het beheer van de staatsbossen onder het bestuur van Waters en Bossen die er vooral zwarte den, abeel, esdoorn, populier en wilg aanplant. Tegenwoordig bestaat het hele gebied uit duinbossen, -struweel en –graslanden met een afwisseling van loof- en naaldbomen en is doorsneden met wandelpaadjes.

Enerzijds woonstraat waarvan enkel de zuidkant is bebouwd. Rijwoningen in het begin van de straat, onder meer nummer 51, "KIKI", van "1922" (zie houten gevelbord) een diephuis onder afgewolfd zadeldak en nummer 54, zogenaamd "VILLA PAULA" op de hoek met de Molendreef, beiden met parement in gele en rode baksteen en met getoogde muuropeningen. Vanaf de Duinenweg meer landelijk gebied met verspreide en lager gelegen bewoning (nummers 103, 105, 107-108, 114, 120, 131, 138).

Anderzijds een belangrijke recreatieve functie door de aanwezigheid van een zestal grote campings en het vakantiepark "Sunparks De Haan aan Zee" (Vlissegem).

 • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 23-24.
 • DEVENT G., De oostkust van toen, van Knokke tot Bredene, Bredene, 1988, p. 150.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 85, 125.
 • SAELENS W., VANDENBERGHE E., Archiefbeelden De Haan Deel II, Stroud (Groot-Britannië), 2002, p. 91-96.
 • VAN BELLEGHEM D. en VAN BOUWEL I., Klemskerke. Van polder tot verkaveling, in UYTTENHOVE P. e.a., Recollecting Landscapes. Herfotografie, geheugen en transformaties 1904 – 1980 – 2004, Gent, 2006, p. 201-203.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis Riant Logis

 • Omvat
  Modernistische tweegezinswoning

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Alberta

 • Omvat
  Villa Cocoricco

 • Omvat
  Villa Escapade

 • Omvat
  Villa Lief Oord

 • Omvat
  Watertoren

 • Is deel van
  Vlissegem

 • Is gerelateerd aan
  Wenduinesteenweg (Klemskerke)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Wenduinesteenweg (Vlissegem) [online] https://id.erfgoed.net/themas/6739 (Geraadpleegd op )