Geografisch thema

Fleriskotstraat

ID
6764
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6764

Beschrijving

Verbindingsweg tussen Leffinge en Wilskerke met gebogen tracé. Hoofdstraat met aaneengesloten bebouwing ter hoogte van de dorpskom vnl. bestaande uit breedhuizen van één à anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Ten noorden, achteringelegen parochiekerk met pastorie en parochiaal centrum, toegankelijk via geplaveid pad langsheen omhaagd kerkhof. Aan straatzijde bronzen beeld Fleris voorstellend - volgens de legende een opstandige boerenknecht van Fleriskothoeve - op sokkel opschrift: "FLERIS ONTHULD OP 25.09.1983 TER GELEGENHEID VAN HET 5-JARIG BESTAAN VAN DE FLERISVRIENDEN DOOR DE HEER DESSEYN BURGEMEESTER VAN MIDDELKERKE". Links ervan armpomp.


Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Duitse regimentscommandopost

 • Omvat
  Fleriskothoeve

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Rusthuis Tara

 • Omvat
  Sint-Guilielmuskerk met kerkhof

 • Omvat
  Veldbatterij Stützpunkt Leffinge of Veldbatterij Hannover

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve

 • Is deel van
  Wilskerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fleriskotstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6764 (Geraadpleegd op )