Geografisch thema

Amsterdamstraat

ID
6832
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6832

Beschrijving

Rechtlijnige straat tussen de Stockholmstraat en de Peter Benoitstraat, lopende langs de achterzijde van de Sint-Jozefkerk. Haar aanleg kadert in de verdere westelijke stadsuitleg aansluitend bij de eerste fase volgens plan van L. Crépin van 1867. Dominerende woonfunctie. Behouden eind 19de eeuwse - begin 20ste eeuwse-basisbebouwing, bestaande uit burgerhuizen van het bel-etagetype, getypeerd door een smalle deur- en een brede venstertravee, l.g. gemarkeerd door erkers en/of balkons, en souterrain + twee à drie bouwlagen onder zadel- of mansardedak. Enerzijds neoclassicistisch getinte breedhuizen, cf. nrs. 56-58, ook met lichte art-nouveau-inslag in belijning, vorm van muuropeningen en gebruik van geglazuurde baksteen, o.m. nr. 88 en nr. 45, allebei lijstgevels met korfbogige muuropeningen, verdwenen balkonleuningen, l.g. bekleed met witgeglazuurde bakstenen met groene banden, gesigneerd "DAVID ET DECOSTER REVÊTEMENTS. 66 RUE DU CAÏRE 66".
Enkele beeldbepalende neoclassicistische hoekpanden, o.m. nr. 55/ Jules Peurquaetstraat en nr. 69/ Peter Benoitstraat, met gecementeerde lijstgevels voorzien van imitatievoegen, muuropeningen met geriemde omlijstingen en sluitsteen, afgeknotte hoektravee gekenmerkt door resp. rechthoekige erker en uitbuikende balkonleuning op tweede bouwlaag. Als penant van nr. 55: nr. 76, neoclassicistisch hoekhuis met eenvoudiger vormgeving. Nr. 62/ Filip Van Maastrichtplein, eveneens neoclassicistisch hoekpand met gecementeerde en beschilderde gevel met imitatiebanden, gootlijst op klossen, ritmering door doorlopende dorpels en omlijste rechthoekige muuropeningen; deur in afgesnuite hoek.
Anderzijds eclectische burgerhuizen met dezelfde gevelopstand, o.m. nrs. 65-67, samenstel van twee enkelhuizen met gecementeerde lijstgevels getypeerd door dakvensters op de mansardeverdieping met getrapte top of fronton; brede venstertravee gemarkeerd met uitbuikende balkonleuningen op bel-etage en rechthoekige erkers waarboven balkon op verdieping. Gelijkaardig burgerhuis op nr. 82, in het fronton gedateerd "1906". Ook burgerhuizen in traditionele trant gebouwd, o.m. nrs. 3-5, samenstel van twee burgerhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gekenmerkt door rode bakstenen gevel op arduinen plint; centrale smalle deurtravee, gietijzeren balkonleuningen op verdieping, getoogde vensters; nr. 11 in dezelfde trant, aansluitend bij Ieperstraat. Wederopbouw in de jaren 1950 met appartementsgebouwen aansluitend bij het modernisme, cf. nr. 9. Een beeldbepalend gebouw in de straat is het neo-Vlaamse-renaissancegetinte Co-Center op nr. 63, het voormalig derde hoofdlokaal van de Coöperatieve S.E.O., gebouwd in 1928-1929.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  't Garnierdershuis

 • Omvat
  Appartements- en handelsgebouw

 • Omvat
  Deel van het gebouwencomplex van de S.E.O.

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Geheel van eclectische burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Twee eclectische burgerhuizen

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Amsterdamstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6832 (Geraadpleegd op 13-05-2021)