Geografisch thema

Bonenstraat

ID
6837
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6837

Beschrijving

Van Sint-Franciscusstraat naar Vissersplein. Vanaf eind 18de eeuw "Boonestraete" genoemd, volgens sommige bronnen naar de familie Boone die er in de 17de eeuw woont; volgens anderen zogenaamd oude Vlaamse benaming voor Boulogne ter aanduiding van de uiterste kustgrenzen van het oude graafschap Vlaanderen. In de 19de eeuw verkeerdelijk vertaald "Rue des Fèves". Eén der oudste straten van de Oostendse binnenstad; wordt samen met de evenwijdig verlopende Kadzandstraat aangelegd op de gedroogde Kadzandpolder na 1640 (zie Kadzandstraat). Tussen de twee straten eertijds een kleine open plaats waar de vismijn wordt ingehuldigd in 1707; later dient ze enkel nog tot vismarkt tot de bouw van definitieve vismijn in 1877. Afbraak van de oude vismarkt en het achterliggende huizenblok tussen de Bonen- en Kadzandstraat in 1954. Aanleg van het huidige verkeersvrije pleintje kadert in de herwaarderingsplannen voor het Visserskwartier in het begin van de jaren 1980, waardoor een betere verbinding van de Visserskaai met de binnenstad tot stand komt.

Vormt thans samen met de Kadzandstraat een smal rechthoekig gekasseid plein. Nu vooral horecazaken waarvan terrassen het plein deels innemen. Behouden 19de-eeuwse bebouwing van twee tot vijf traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat). Beschilderde of gecementeerde lijstgevels, nummers 15 en 17 met schijnvoegen; later aangepaste begane grond.

  • COOPMAN J., Bonen- en Cadzandstraat : een mythe ?, in De Plate, 1990, p. 8.
  • DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 29, 77.
  • DEVRIENDT L., Sociale woningbouw te Oostende, onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG, 1985-1986.
  • Groep Planning, Stad Oostende. Stedenbouwkundige studie van de binnenstad. Structuurschets Binnenstad, Brugge, 1979, p. 180-184.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Vanneste, Pol; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Handels- en appartementsgebouw

  • Is deel van
    Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bonenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/6837 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.