Geografisch thema

Dokter Verhaeghestraat

ID
6851
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6851

Beschrijving

(zie ook De Oostendse Haard)

Van Sint-Catharinaplein naar Nieuwpoortsesteenweg. Oorspronkelijk Scholenstraat, later z.g. naar Oostendse Schepen voor Openbare Werken en Schone Kunsten (1876-1936). Aanleg kadert in de verdere westelijke stadsuitleg naar plan van V. Besme van 1899, id est het gebied tussen de Koninginne- en North-/Elisabethlaan. Schuin lopende straat; Hendrik Conscienceplein ter hoogte van het kruispunt met de Honoré Borgersstraat. Dominerende woonfunctie. Rijbebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en uit het interbellum vanaf het kruispunt met de Spaarzaamheidstraat overgaand in de uniformiserende huizenblokken van de sociale bouwmaatschappij "De Oostendse Haard".

FALISE J.-P., Straatnamen te Oostende, in De Plate, 1987, p. 89-90, 124-126.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Scholengebouw

  • Is deel van
    Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dokter Verhaeghestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6851 (Geraadpleegd op 17-06-2021)