Geografisch thema

Oudstrijdersplein

ID
6856
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6856

Beschrijving

Plein op de plaats waar de Steensedijk, de Stenedorpstraat en de Zilverlaan samenkomen, aan de noordrand van Stene-Dorp. Op vraag van de Oudstrijdersbond van Stene werd deze naam aan het pleintje toegekend in 1946. Huidige vorm na het overwelven van het Stenemolengeleed in 1969-70 en het verdwijnen van het brugje over deze gracht. Het Stenemolengeleed, gelegen tussen de achterkant van de huizenrij aan de Steensedijk en het kerkhof, werd omgevormd tot wandelpad. Vnl. 19de-eeuwse huizen, of uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van één à twee bouwlagen onder zadeldaken (nok evenwijdig met rooilijn); deels met aangepaste parementen. Getypeerd door horecazaken op de hoeken van de op het pleintje uitkomende straten, o.m. "'t Pomptje" (nr. 2/ Zilverlaan) en "De Vlasschaard", vroeger "Au Pavillon" (hoek Schorrestraat), gebouwd in 1870. L.g. met behouden volume en rondboogvensters in zijtuitgevels; dakkapellen recent toegevoegd, rechthoekige muuropeningen oorspronkelijk getoogd; interieur vernieuwd met uitzondering van cementtegels in trompe-l'oeilmotief.

DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 120.
DE SMEDT H., Stene, een dorp in de stad, Stene, 1978, p. 32.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oudstrijdersplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/6856 (Geraadpleegd op 09-05-2021)