Geografisch thema

Passchijnstraat

ID
6857
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6857

Beschrijving

Rechte straat tussen Aartshertogstraat en Northlaan, genoemd naar de laatste burgemeester van Mariakerke: Leopold Passchijn. Getrokken ca. 1900 en gelegen op de terreinen van het Projet North (cf. inleiding). Oorspronkelijk niet voorzien in dat plan, maar bijna onmiddellijk toegevoegd ten zuiden van het vroegere Albertpark. Genoemd naar laatste burgemeester van Mariakerke voor fusie in 1899. Gedifferentieerde bebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw bestaande uit enerzijds arbeidershuizen, anderzijds burgerhuizen; recent ook appartementsgebouwen tot vier bouwlagen Lage arbeidershuizen van één à twee bouwlagen, vaak met vernieuwd parement, vb. nrs. 26-40; nrs. 42-48, eenheidsbebouwing van rode bakstenen huisjes met typerende driezijdige erkers en afgeschuinde bovenhoeken van de deuren. Bescheiden rijwoningen, deels met egaal gecementeerde witte lijstgevel, vb. nrs. 54-56, deels met fantasierijkere gevel, vb. nr. 72, art-decogetint rood bakstenen huis van twee bouwlagen onder mansardedak met groene leien; gecementeerde muurvlakken, typerend balkon, geblokte consoles. Grotere neoclassicistische burgerhuizen, vb. nrs. 5-7, inspringend met voortuintjes, nr. 5 sterk verbouwd, nr. 7 met doorlopende vierzijdige erker, versiering in pleisterwerk, cf. kordonlijsten, diamantknoppen, spiegels en guttae. Oude gietijzeren lantaarns.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Handels- en appartementencomplex

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Is deel van
  Mariakerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Passchijnstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6857 (Geraadpleegd op 20-06-2021)