Geografisch thema

Prinsenlaan

ID: 6867   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6867

Beschrijving

De Prinsenlaan loopt vanaf de Koninginnelaan zuidwestwaarts naar het kruispunt van het Vlaams Plein met o.m. de Leffingestraat. Deze laan wordt aan de oostzijde begrensd door het driehoekig terrein van de "Tennis Club Oostende" (Koninginnelaan nr. 83). Voorheen ook gekend als "Kleistraat" en "Avenue du Grand Parc". De aanleg van de Prinsenlaan in 1904 kadert in de derde fase van de westwaartse stadsuitleg naar het plan van V. Besme (1899), de persoonlijke raadgever van koning Leopold II, uitgevoerd door architect A. Dujardin, id est het gebied tussen de Koninginnelaan ten oosten en de North- en Elisabethlaan ten westen. De gronden zijn oorspronkelijk eigendom van de "Maatschappij der gronden Plaideau-Duvivier" uit Rijsel, en worden ter verkaveling verkocht aan de "Domeinen der Kroon van den Onafhankelijken Congostaat". In 1927 worden de percelen opgedeeld en verkocht aan diverse particulieren die vanaf 1928-1929 hun woningen er laten optrekken.
De Prinsenlaan is één van de meest residentiële straten van Oostende met woonfunctie (veelal vrije beroepen). Rijbebouwing met burgerhuizen en enkele kleinschalige appartementsgebouwen allen gerealiseerd tijdens de jaren 1928-1938 in verschillende fasen. De typerende voortuintjes zijn een zeldzame vorm van groenvoorziening met duidelijk architectonische functie, cf. veelal voorzien van oorspronkelijke afsluiting meegaand met de stijl van de achterliggende gevel. Nog enkele behouden gietijzeren straatlantaarns in de laan. De nrs. 1-15 hebben achtergevels en bijgebouwen uitgevend in de Moerasstraat. De basisbebouwing bestaat uit breedhuizen van twee tot vier bouwlagen, sporadisch voorzien van souterrain al dan niet met erin opgenomen garage, en veelal twee ongelijke traveeën meestal onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat); ook enkele (pseudo-) mansardedaken. Brede venstertraveeën met typerende veelal doorgetrokken erkers en balkons. Gevarieerd materiaalgebruik naargelang de beoogde stijl. Enerzijds eclectische panden, vnl. in het begin van de Prinsenlaan (noordoostelijke zijde) met o.m. inslag van de neo-Lodewijk XVI-stijl : anderzijds panden met art-decogetinte gevels. Voorts ook min of meer uitgesproken modernistische opstanden aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, voornamelijk aan het zuidelijke laanuiteinde en meestal getypeerd door bakstenen gevelfronten van verzorgd metselwerk.
Dit bewaarde interbellumensemble wordt enkel onderbroken door het huis nr. 12, dat door de Oostendse architect Hubert Lafyt later in postmodernistische stijl gebouwd werd met behoud van schaal. Aan het uiterst zuidwestelijke uiteinde worden in de jaren 1950 nog enkele kleine appartementsgebouwen opgetrokken.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende 3, 1902/14, 1904/24, 1929/5, 1930/18, 1932/16, 19, 1933/15, 1935/15, 24, 1936/17, 18, 20, 1937/23.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale Leggers, Oostende 3, artikels 29, 1057, 2350, 3015, 3825, 5328, 5338, 5361, 5423, 5434, 5440, 5456, 5480, 5657, 5613, 5691, 5702, 5752, 5780, 5808, 5817, 5833, 5850, 5904, 6007, 6012, 6027, 6033, 6036, 6037, 6047, 6057, 6070, 6166, 6187, 6196, 6209.
STADSARCHIEF OOSTENDE, Bouwdossiers, Oostende, 1955/286.
DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 129.
HOSTYN N., Architecten en architectuur te Oostende tijdens het interbellum-8, in De Plate, 1989, p. 180.
HOSTYN N., Architecten en architectuur te Oostende tijdens het interbellum-10, in De Plate, 1990, p. 127-128.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw Dageraad

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Heidi

 • Omvat
  Burgerhuis Huize Lentelust

 • Omvat
  Burgerhuis in art-decostijl Suomi

 • Omvat
  Burgerhuis Shamrock

 • Omvat
  Burgerhuis Villa Arthur

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis L'Escale

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis Repos

 • Omvat
  Huis Tabora

 • Omvat
  Kleinschalig appartementsgebouw

 • Omvat
  Kleinschalig appartementsgebouw

 • Omvat
  Kleinschalig appartementsgebouw

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Villa Georgette

 • Omvat
  Villa Harbour

 • Omvat
  Villa Hora

 • Omvat
  Villa L'Aurore

 • Omvat
  Villa Marie-José, Aline

 • Omvat
  Villa Stéphanie

 • Omvat
  Villa Sylvie

 • Is deel van
  Oostende

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Prinsenlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/6867 (Geraadpleegd op 18-01-2021)