Geografisch thema

Elisabethlaan

ID
6882
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6882

Beschrijving

In aansluiting bij Northlaan, van Nieuwpoortsesteenweg naar President Kennedyplein. Aanleg kort na 1900 als ringweg omheen de verdere westelijke stadsuitleg vanaf de Koninginnelaan cf. plan van V. Besme van 1899. Oorspronkelijk volledig stadsringconcept vanaf Mariakerke ten noorden in wijde boog omheen het Maria-Hendrikapark ten zuiden, over spoorweg, achterhaven en kanaal Brugge-Oostende naar de geplande nieuwe Vuurtorenwijk ten oosten van de havengeul. Vlg. uiteindelijk plan van Besme buigt ring vanaf de Torhoutsesteenweg af naar het Maria-Hendrikapark cf. huidig tracé Generaal Jungbluthlaan, Vogelzangpark en Stijn Streuvelslaan, voorheen Albertlaan en initieel ontworpen als aftakking van de Elisabethlaan; aanleg opgestart begin jaren 1900 maar uiteindelijk opgegeven. Licht gebogen ringgedeelte tussen Nieuwpoortse- en Torhoutsesteenweg als weg met gescheiden rijbanen pas voltooid kort voor de Tweede Wereldoorlog en midden de jaren 1950 heraangelegd naar aanleiding van het recht doortrekken van de Elisabethlaan naar de autosnelweg Brussel-Oostende, dit in het kader van de aansluiting A 10 - stad via rond verkeersknooppunt President Kennedyplein ten zuiden van het Maria-Hendrikapark.
Naast de ringweg is de Elisabethlaan tevens de ruggengraat van de westelijke stadsuitleg, ten noorden ervan vnl. daterend uit het interbellum, ten zuiden van latere datum tot recent cf. o.m. verkaveling in de jaren 1990 van gronden van de vroegere Hamiltonhoeve ter hoogte van het verdwenen Sint-Isabellafort. Nogal onsamenhangende scenografie. Nrs. 22, 90: resp. voormalig weeshuis naar ontwerp van stadsingenieur A. De Vos (Oostende) en voormalige materniteit z.g. "Clemence Wante" naar ontwerp van architect M. Colombie (Oostende), als oplossingen voor het sociale en hygiënische vraagstuk na de Tweede Wereldoorlog.
Kruispunt met Stuiverstraat sinds 1933 als locatie van parochiekerk Sint-Jan Baptist. Rijbebouwing aan kruispunt èn in aansluiting bij Torhoutsesteenweg en Stuiverstraat.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning van Isidoor Hintjens

 • Omvat
  Dokterswoning en -praktijk De Ooievaar met tuin

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen

 • Omvat
  Jongerenopvangcentrum en interbellumpand

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jan Baptist en pastorie

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Elisabethlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/6882 (Geraadpleegd op 07-05-2021)