Geografisch thema

Euphrosina Beernaertstraat

ID: 6885   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6885

Beschrijving

Van Christinastraat naar Wellingtonstraat; tussen Leopold II-laan en Leon Spilliaertstraat begrensd door het Leopoldpark ten noorden. Z.g. naar kunstenares van Oostendse komaf (1831- Elsene, 1901); voorheen "Rue Albert" naar aartshertog Albrecht. Verlengd vanuit de oude stadskern in het kader van de eerste fase van de westelijke stadsuitleg vlg. plan van L. Crépin van 1867 met het Leopoldpark als kern en na het slechten van de vesten (1865-1875) gerealiseerd door L. Delbouille.
Vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog, vestigingsplaats van de gasfabriek ter hoogte van het huidige Canadaplein. Gietijzeren gaslantaarns bewaard in straatgedeelte tussen Torhoutsesteenweg en Wellingtonstraat.
Residentiële functie; straatgedeelte in binnenstad, tussen Christina- en Aartshertoginnestraat, gedomineerd door schoolgebouwen.
Straatbeeld met vrij heterogeen karakter. Resterende oorspronkelijke rijbebouwing bestaat overwegend uit burgerwoningen van ca. 1900; doorgaans meer bescheiden uitzicht vanaf het kruispunt Rogierlaan richting Wellingtonstraat. Breedhuizen veelal met souterrain, twee à drie bouwlagen en twee à vier traveeën. Enerzijds, burgerhuizen met neoclassicistische inslag cf. o.m. nrs. 40, 57, 112, 114 en nrs. 126-134 als samenstel waaronder gebanaliseerde panden door nieuwe gevelbekledingen; anderzijds, eclectische panden veelal met smalle deur- en bredere venstertravee gemarkeerd door erker en/of gietijzeren leuningen cf. nrs. 53, 77, 79, 124 en soms onder invloed van de art nouveau met o.m. typerende gevelbekleding van geglazuurde bakstenen in plaats van de gebruikelijke cementering cf. nr. 142 (verbouwde begane grond). Nr. 144: dito gevelparement van na de Tweede Wereldoorlog (?), gesigneerd "FERNAND RAYEE. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS. BOULEVARD DU MIDI 89".
Nieuwe bouw in oudste straatgedeelte blijkbaar vnl. ingezet vanaf interbellum met o.m. de "Résidence Archiduchesse" (cf. infra) onder invloed van de nieuwe zakelijkheid. Nr. 51, burgerhuis in art-decostijl naar ontwerp van J. Van der Banck cf. signatuur gevel.
Verderop en vnl. geconcentreerd aan het Leopoldpark, appartementsgebouwen tot zeven bouwlagen en o.m. schaalverbredend, uit jaren 1960 en later.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende, 1897/20, 1898/15, 1898/33, 1899/25, 1900/24, 1930/107, 1977/34.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale Leggers, Oostende, artikels 1228, 4172, 4174, 4364, 5465, 8272.
DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 50.
HOSTYN N., Vergeten Oostendse schilders. V: Euphrosine Beernaert, in De Plate, jg. VII, 1978, p. 156-158.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis La Tourelle

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Jan Tanghe

 • Omvat
  Burgerhuis Sole Mio

 • Omvat
  Burgerhuis Villa Volta

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Résidence Archiduchesse

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Villa Lina

 • Is deel van
  Oostende

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Euphrosina Beernaertstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6885 (Geraadpleegd op 17-01-2021)