Geografisch thema

Graaf de Smet de Naeyerlaan (Hazegras)

ID
6893
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6893

Beschrijving

(Zie ook Oostende-Haven)

Lange straat van het Ernest Feysplein tot aan de Graaf de Smet de Naeyerbrug. Gedeelte tussen plein en Lijndraaiersstraat voordien "Goede Windstraat", de voornaamste straat van het Hazegras. Z.g. in 1785 onder de Oostenrijkse regering wanneer de wijk wordt uitgebouwd. De Goede Windstraat is voorheen een smalle straat met recht tracé, vanaf het Militair Arsenaal tot aan de Lijndraaiersstraat. K.B. van 17 juni 1899: stad krijgt toestemming tot aanleg van nieuwe laan in het verlengde van de Kapellestraat, over de Goede Windstraat, en met wijde bocht dwars door de terreinen van de kazerne, richting Maria Hendrikapark: de Goede Windstraat wordt verbreed en naar het zuiden verlengd. Nieuwe straat krijgt meteen huidige naam, als eerbetoon voor eerste minister. Afbraak van gebouwen van de lijndraaiers in de Lijndraaiersstraat, huizen aan westzijde van Goede Windstraat en groot deel van oude kazerne. Op l.g. terreinen creatie van nieuwe bouwblokken in dambordpatroon. Voor overgang naar Graaf de Smet de Naeyerbrug, ophoging van de weg, waardoor o.m. nu afgebroken kerk onder straatniveau komt te liggen. Invloed van de ophoging ook bij hoekhuis met de Slachthuiskaai (cf. nr. 98).
Basisbebouwing ten noorden van de Lijndraaiersstraat bestaande uit vnl. restaurants, cafés en hotels van begin 20ste eeuw; ook burgerhuizen. Nrs. 8, 9, 11 en 20, winkelhuizen aanleunend bij de stijl van het gevelensemble op het Ernest Feysplein: enkelhuizen van twee of drie traveeën en drie bouwlagen in neo-Vlaamse renaissance, cf. rode baksteen met natuurstenen banden en ornamenten, afgewerkt met trap- of tuitgevels. Nrs. 2-10, vervangen door recente middenhoogbouw, vroeger ensemble in dezelfde stijl. Nr. 6, sterk verbouwd neoclassicistisch gebouw met rond fronton, vroeger "Hotel au petit bateau". Oostkant van de straat tot 1996 gedomineerd door neogotische kerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte Ontvangenis, gebouwd in 1862-1864 door architect F. Lauwereys (Oostende), ontwerper van o.m. het tweede kursaal, het "Nieuw Station" op Hazegras en de Anglicaanse kerk in de Langestraat. Driebeukige basiliek in neogotische stijl met ingebouwde westtoren. Interieur en mobilair steken gunstig af tegen sober exterieur. Afgebroken in het kader van de herwaardering van de wijk. Hoekhuis links van de kerk (nr. 22) eveneens in dat kader gesloopt: vroeger deel uitmakend van de meisjesschool van de Zusters van de H. Jozef in de Vrijhavenstraat (cf. Vrijhavenstraat nrs. 37-39), neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. Aan de andere kant van de kerk, nrs. 26-32, samenstel van vier huizen, als één geheel gebouwd ca. 1880; linkse huis afgebroken, gebruikt als pastorie, hoekgebouw rechts als jongensschool. Nu zijn de huizen gecementeerd en geschilderd, vroeger volgens neogotische trant in rode baksteen. Straatgevel van elf traveeën geritmeerd door pilasters; uiterste en centrale travee afgewerkt met puntgevels. Centrale deuren oorspronkelijk gevat in rondbogige waterlijst met rond medaillon; nu verwijderd. Ten zuiden van de Lijndraaiersstraat, vanaf nr. 34, basisbebouwing bestaande uit interbellumburgerhuizen. Hierbij gaan vaak dezelfde architecten en aannemers te werk: architect A. Devreese (Oostende) voor de nrs. 54, 68, 78, 82 (nu met nieuw parement) en 90, architect A. Vereecke (Middelkerke) voor nrs. 52, 62 en 98 en aannemer I. Lingier (Bredene) voor de nrs. 34, 54, 68, 78, 88 en 98 (cf. eveneens nr. 10). Nrs. 34-40, interbellumgevelrij op bouwblok tussen Lijndraaiersstraat en Vaartstraat, bestaande uit burgerhuizen met bescheiden vormgeving, lijstgevels van twee of drie traveeën en drie tot vier bouwlagen Nr. 34, hoekhuis van jaren 1930 gebouwd door aannemer I. Lingier (Bredene) in historiserende trant; rode baksteenbouw met gecementeerde details, o.m. afgeschuinde hoek, erker, kordons en versieringen muuropeningen. Nr. 40, burgerhuis in dezelfde stijl, maar iets meer art-decogetint. Nr. 44, hoekhuis in historiserende stijl onder mansardedak met in Vaartstraat aansluitend twee opslagruimtes met tuitgevel: oorspronkelijk in veelkleurig metselwerk, nu witgeschilderd. Nr. 38 met vooruitstrevender art-decovormgeving van jaren 1930.
Tussen de Vaartstraat en de Slachthuiskaai, nrs. 48-98, aaneensluitende eclectische interbellumgevelrij, bestaande uit grote burgerhuizen en enkele appartementsgebouwen.

DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 59-60.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  "Hotel de Bruges", art-decocomplex

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw Compas

 • Omvat
  Appartementsgebouw Villa Marie

 • Omvat
  Appartementsgebouwen Zonneweelde en Huize Boschzicht

 • Omvat
  Art-deco-burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Jose-Jaques

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door A. Devreese

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door A. Vereecke

 • Omvat
  Burgerhuis van 1929

 • Omvat
  Burgerhuis Villa Carlo

 • Omvat
  Burgerhuis Villa Hetty-Ulysse

 • Omvat
  Burgerhuis Villa Jeanne

 • Omvat
  Burgerhuis Villa Mon Rêve

 • Omvat
  De Illusie, café en theaterzaal

 • Omvat
  Eclectisch winkelhuis

 • Omvat
  Ensemble van interbellumburgerhuizen en -appartementsgebouwen

 • Omvat
  Herenhuis Haar Verlangen

 • Omvat
  Herenhuis Villa Julia

 • Omvat
  Huis De Vrede

 • Omvat
  Villa Plaisance

 • Is deel van
  Hazegras

 • Is gerelateerd aan
  Graaf de Smet de Naeyerlaan (Haven)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Graaf de Smet de Naeyerlaan (Hazegras) [online] https://id.erfgoed.net/themas/6893 (Geraadpleegd op 21-06-2021)