Geografisch thema

Guido Gezellestraat

ID
6897
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6897

Beschrijving

Rechte straat in oude woonkern van Conterdam, tussen de August Beernaert- en de Nieuwedokstraat. Straat getypeerd door Sint-Catharinakerk uit 1937 en de Sint-Lodewijksschool (nr. 19), in 1906 gesticht door de Zusters van de H. Vincentius a Paulo uit Rumbeke, die ook de school in Stene-dorp hadden gesticht. Oorspronkelijk schoolgebouw verdwenen, kloosterhuis uit 1908 en flankerende klassen uit 1927 wel bewaard. Bebouwing gr.m. bestaande uit arbeiderswoningen uit interbellum. Rijhuizen met vnl. modernistische inslag, o.m. nr. 54 uit 1935 naar ontwerp van architect T. De Lee (cf. infra) en van dezelfde architect, samenstel van twee bakstenen woningen uit 1936 met bewaard houtwerk voor de deuren (nrs. 43 en 45).

STADSARCHIEF OOSTENDE, Bouwdossiers, Stene, 1936/1.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Parochiekerk Sint-Catharina

  • Is deel van
    Conterdam


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Guido Gezellestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6897 (Geraadpleegd op 18-06-2021)