Geografisch thema

Duinenstraat (Mariakerke)

ID
6911
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6911

Beschrijving

Loopt evenwijdig met de Zeedijk vanaf westelijke grens van Raversijde tot aan Troonstraat in Mariakerke. Ligt veel lager dan Zeedijk; noordkant van de straat enkele meters opgehoogd. Stuk van Raversijdestraat ten westen van kruising met Troonstraat, wordt in 1970 Duinenstraat genoemd. Maakt deel uit van vroegere Duinenweg, lopende vanuit Middelkerke tot tegen huidige Torhoutsesteenweg; was een driftweg, pad waarlangs het vee werd gedreven tussen duinen en poldergebied, aangelegd bovenop Gravejansdijk. Vóór de aanleg van Nieuwpoortsesteenweg in 1823, enige verbinding met naburige kustgemeenten. Het tracé van de zandweg liep langs Duinenstraat, Raversijdestraat, Troonstraat, met een bocht naar de Wielingenstraat, langs het voetbalveld, dwars door het Hippodroom en uitkomende aan de Wellingtonstraat. Vervolgens Wellingtonstraat en Warschaustraat in richting van Leopold I-plein. Ter hoogte van bocht in Duinenweg, waar verbinding met Steensedijk gebeurde in 1608: plaats van nu verdwenen Albertusmolen en -fort. Houten staakmolen naar verluidt kort voor 1665 gebouwd; verplaatst naar De Haan in 1880 en afgebroken in 1887. De molen werd meerdere malen door kunstenaars weergegeven, o.m. door J. Ensor (Oostende). Iets meer west het gebastioneerde Albertusfort, gelegen in de duinen bij nog steeds aanwezige uitsprong aan dijk. Behoorde samen met de forten Sint-Elisabeth, Sint-Clara en dat van Bredene tot kring forten rond Oostende tijdens Beleg van Oostende (1601-1604). Belangrijkste fort omdat aartshertog Albrecht en zijn admiraal er verbleven. Vlak na verkoop in 1782 gesloopt en vervangen door ook reeds verdwenen woning.
Langs deze weg oudste bewoning van Mariakerke, lage vissershuisjes uit de 18de eeuw (cf. Ferrariskaart 1770-1778, Atlas der Buurtwegen 1843); in het laatste kwart van de 19de eeuw ook huizen met verdieping (cf. foto ca. 1875). Geen sporen meer van deze bebouwing. Huidige bebouwing vnl. bestaande uit appartementsgebouwen van vier bouwlagen; heel recente hogere aan noordkant, met voorgevel aan Zeedijk. Van verstedelijkingsproces van ca. 1900 bijna geen sporen meer. Oudste bewaarde woningen dateren van jaren 1920, bestaande uit losstaande villaatjes, enige overgebleven is nr. 14, gecementeerd vierkant volume onder tentdak, ofwel rijhuizen, vb. nrs. 44 en 46, onderkelderde burgerhuizen getypeerd door erker en gebruik van faience. Op einde van de straat, oudste schoolgebouw van Mariakerke gebouwd in 1858; lagere school voor meisjes en jongens, nu vakantiekolonie "Joie aux petits" (nr. 92). Gietijzeren straatlantaarns passen bij verloren pittoreske sfeer van de straat.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Provinciaal bestuur afdeling 4, bouwvergunningen, nr. 354. (school)
BILLIET G., Omtrent de Albertusmolen in Mariakerke, in De Plate, 24, 1995, p. 10-16.
CARREIN L., 100 jaar vrij onderwijs te Mariakerke, Oostende, 1995, p. 7-9.
DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 43.
LOMBAERDE P., Leopold II Koning-Bouwheer, Gent, 1995, p. 48-19.
PIETERS M. (red.), Een 15de-eeuwse sector van het verdwenen vissersdorp te Raversijde, in Archeologie in Vlaanderen, IV, 1994, p. 228-229.
VERBANCK R., De duinenweg van de Geule tot het Spanjaardsduin, in Jaarboek 1977 van heemkring Ter Cuere Bredene.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Duitse betonnen militaire constructie

 • Omvat
  Restanten betonnen geschutsbedding

 • Omvat
  Samenstel van kleine burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van twee arbeidershuizen

 • Is deel van
  Mariakerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duinenstraat (Mariakerke) [online] https://id.erfgoed.net/themas/6911 (Geraadpleegd op 07-05-2021)