Geografisch thema

Stuiverstraat (Oostende)

ID
6912
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6912

Beschrijving

(zie ook Stene)

Van Nieuwpoortsesteenweg naar Stene. In 1749 eerste vermelding als nieuwe weg in de vanaf 1744 aangelegde Sint-Catharinapolder ten westen van de stad cf. z.g. "Historische Polders van Oostende". Recht verloop volgens Ferrariskaart (1771-1777) oorspronkelijk vanaf de duinen ter hoogte van de herberg z.g. "Den Laetsten Stuyver" in zuidoostelijke richting naar de Gauwelozekreek. Samen met zuidwest-verlopende Leffingestraat, de andere toen aangelegde polderweg, opgenomen in de verdere westelijke stadsuitleg naar plan van V. Besme van 1899 id est het gebied tussen Koninginnelaan en North-/ Elisabethlaan; kruispunt van beide straten of het Sint-Catharinaplein, vormt het centrum van de aanleg gr.m. volgens dambordpatroon.
Dominerende woonfunctie. Eerder onsamenhangende scenografie. Rijbebouwing tot aan Elisabethlaan overwegend met arbeiders- en burgerwoningen van één à drie bouwlagen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en interbellum. Eenvoudige, weinig interessante opstanden sporadisch met eclectische inslag cf. nr. 141, z.g. "Mon rêve", met gecementeerde lijstgevel waarvan brede venstertravee gemarkeerd door oplopende erker met uitgeholde hoekbanden; nr. 152 bovenaan versierd met gestileerde bloemmotieven, druiventrossen en mascarons in art deco. Meerdere verbouwingen en nieuwe gevelparementen. Nr. 108: Vrij Technisch Instituut in nieuwe bouw uit jaren 1960 ter vervanging van ouder eclectisch schoolcomplex uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Verderop, doorsnee-lintbebouwing uit jaren 1950 en later; nr. 235 als ouder langgestrekt hoevetje uit de 19de eeuw.
Tevens locatie van stedelijke begraafplaats, het z.g. "Nieuw kerkhof".


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Nieuw Kerkhof

  • Is deel van
    Oostende

  • Is gerelateerd aan
    Stuiverstraat (Stene)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stuiverstraat (Oostende) [online] https://id.erfgoed.net/themas/6912 (Geraadpleegd op 07-05-2021)