Geografisch thema

Kaaistraat

ID
6919
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6919

Beschrijving

Noord-zuid verlopende straat tussen Groentenmarkt en Sint-Petrus- en Paulusplein. Tracé vastgelegd in 1615 en enigszins schuin verlopend ten opzichte van dambordpatroon van binnenstad, dit ten gevolge van toenmalige oriëntatie op de Kaai- of Brugsepoort in zuidoostelijke hoek van vesting Oostende. In de 19de eeuw belangrijke handels- en toeristische as met o.m. verscheidene hotels; de geleidelijke verschuiving van toerisme naar Zeedijk en westelijke stadsuitbreiding in het laatste kwart van de 19de eeuw brengt functieverschuiving teweeg, o.m. met vestiging van zusters van Sint-Jozef in het voormalig "Hotel d'Allemagne". Thans verstilde winkelstraat met o.m. afdeling van het Onze-Lieve-Vrouwecollege (nr. 22) en meerdere leegstaande panden; naar Sint-Petrus- en Paulusplein nog enkele herbergen in eenvoudige panden uit het laatste kwart van de 19de eeuw, o.m. op drie hoeken bij Sint-Paulusstraat nr. 32 z.g. "Godetia", nr. 34 z.g. "De Barcadere" (gesloopt in 1997) en nr. 51 z.g. "Vetty II"; nrs. 44-46 z.g. "Café Union". Aaneengesloten bebouwing van o.m. neoclassicistisch getinte breedhuizen, o.m. met aangepaste gevelparementen (nrs. 9, 11, 15, 28, 30); tevens modernistisch getinte burgerhuizen (nrs. 26, 29 en 38) en appartementen uit het derde kwart van de 20ste eeuw, l.g. van vier tot acht bouwlagen (nrs. 23, 27, 43, 45 en 61).

DEBAERE O., Stedenatlas: Oostende. Een topografisch overzicht van de ontwikkelingen van een fel begeerde havenstad, onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG, 1993.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Art-nouveauwinkelpand

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Eclectisch winkelpand

 • Omvat
  Eclectisch winkelpand uit interbellum

 • Omvat
  Eclectisch winkelpand, hoekpand

 • Omvat
  Eclectische eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Interbellumwinkelhuis

 • Omvat
  Modernistisch appartementsgebouw

 • Omvat
  Nationale Bank van België

 • Omvat
  Neoclassicistisch winkelhuis

 • Omvat
  Winkelpand

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kaaistraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6919 (Geraadpleegd op 15-06-2021)