Geografisch thema

Kadzandstraat

ID
6920
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6920

Beschrijving

Loopt van Sint-Franciscusstraat naar Vissersplein. Vlg. archivalia vanaf eind 18de eeuw, z.g. "Land van Cazantstraete" naar de Kadzandpolder die zich uitstrekte van de Sint-Franciscusstraat tot de Nieuwstraat. Na 1640 wordt deze drooggelegd waarna de straat samen met de Bonenstraat wordt aangelegd (cf. Bonenstraat). Behoort tot de oudste straten van Oostende. In 1707 werd op een kleine open plaats tussen beide straten de vismijn ingewijd, die later enkel nog tot vismarkt dient tot in 1877 een definitieve vismijn gebouwd wordt. In 1954 afbraak van de oude vismarkt en de achterliggende huizenblok tussen de Bonen- en Kadzandstraat. Aanleg van huidig verkeersvrij pleintje in kader van de herwaarderingsplannen voor het Visserskwartier in het begin van de jaren 1980 voor betere verbinding van de Visserskaai met de binnenstad. Vormt samen met de Bonenstraat een smal rechthoekig gekasseid plein. Vnl. horecazaken. Behouden bebouwing uit laatste kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw van drie tot vier bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat); nr. 2/Sint-Franciscusstraat met geel bakstenen parement onder mansardedak (leien/pannen). Beschilderde en gecementeerde lijstgevels voorzien van schijnvoegen (nrs. 10, 12, 14). Nr. 16/Schippersstraat complex van sociale woningen "Visserskwartier", in 1987 gerealiseerd door de Oostendse bouwmaatschappij "De Gelukkige Haard" naar ontwerp van architecten H. Ampe en S. Mc Cann.

COOPMAN J., Bonen- en Cadzandstraat : een mythe ?, in De Plate, 1990, p. 8.
DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 77.
GROEP PLANNING, STAD OOSTENDE. Stedenbouwkundige studie van de binnenstad. Structuurschets Binnenstad, Brugge, 1979, p. 102-121.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Stadswoning

  • Is deel van
    Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kadzandstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6920 (Geraadpleegd op 25-01-2021)