Geografisch thema

Kleine Weststraat

ID
6929
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6929

Beschrijving

Verbindt de Christinastraat met de Madridstraat, gelegen ten noorden van en evenwijdig met de Adolf Buylstraat (de vroegere Weststraat). Voorheen gekend als de "Kortestraat"; huidige benaming van na 1919. In de eerste helft van de 20ste eeuw kende de straat een twijfelachtige reputatie omwille van de talrijke bordelen die er gevestigd waren.
Overwegend woonfunctie; grotendeels verdwenen horecazaken met leegstand en verwaarlozing tot gevolg. Enkele garages en achtergevels van huizen en appartementsgebouwen in de Adolf Buylstraat. Heterogene bebouwing opklimmend tot het laatste kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw. Woonhuizen met bepleisterde lijstgevels onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat), nrs. 13-15 met figuratieve sluitstenen op de bovenverdieping (deels verdwenen); nrs. 21, 30 met begane grond verbouwd in de tweede helft van de 20ste eeuw. Hoekhuis z.nr./ Hertstraat 4 met parement van geglazuurde witte en blauwe bakstenen van het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nr. 9 art-decogetint woonhuis met later ingebrachte voormalige herbergfunctie op begane grond z.g. "Broadway"; typerende gekanteelde en licht gebogen kroonlijst en ornamentiek cf. bloemenkorven en vensteromlijstingen. Wederopbouwarchitectuur nr. 6 naar ontwerp van architect J. Brancx (Oostende), nr. 17 naar ontwerp van architect T. De Lee (Oostende).

DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 85.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Handels- en appartementsgebouw

  • Is deel van
    Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleine Weststraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6929 (Geraadpleegd op 25-06-2021)