Geografisch thema

Lijndraaiersstraat

ID
6946
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6946

Beschrijving

Lange oost-west-lopende straat van Zinnialaan tot Slachthuiskaai. De zuidelijke grensstraat wordt Lijndraaiersstraat genoemd, soms "Touwslagersstraat": men brengt er over de hele lengte touwslagerijen onder, tot dan toe gevestigd in de Lijnbaanstraat in de binnenstad. Wegens brandgevaar moet deze functie naar de rand van of buiten de stad verhuizen. In 1788 verkoopt de stad zes smalle terreinen tussen deze straat en de nieuwe zuidelijke wallen aan touwslagers. In 1789 komen zes overdekte lijnbanen tot stand aan de zuidkant van de straat; andere kant ingenomen door kleine arbeidershuisjes voor de arbeiders.
Onder Hollands bewind uitbreiding van het Hazegras naar het zuiden toe: inplanting kazernecomplex ten zuiden van toenmalige grens langs Lijndraaiersstraat. Noordelijke kazernemuur net naast lijnbanen opgetrokken.
In verkavelingplannen voor nieuwe zuidelijke stadsuitbreiding van 1895 worden zeventien bouwblokken uitgestippeld, gescheiden door straten in dambordpatroon. Ca. 1900 nieuw aanlegplan voor dit gebied: Hazegras doorsneden door Graaf de Smet de Naeyerlaan, ten oosten van de nieuwe laan wordt de kazerne vervangen door nieuwe bouwterreinen.
Bouwblok op de hoek van de Slachthuiskaai, aan de noordkant van de straat, is vanaf 1843 van de Sint-Sebastiaansgilde; tussen 1856 en 1858 wordt beslist er een slachthuis te bouwen. Pas in 1882 uitgevoerd en in 1960 vervangen door een nieuw. In 1995 vestiging van sorteercentrum van de Post op deze plaats, nr. 60: functieverschuiving van binnenstad naar het Hazegras (cf. vroeger postsorteercentrum in het station). Hedendaags ontwerp van architectenbureau Felix-Glorieux (Oostende), getypeerd door horizontaliteit en glasgordijnen in hoofdgebouw.
Op plaats van het huidig Administratief Centrum van architect P. Felix (Oostende) (1974-1982), ten noordoosten van de straat, vroeger enige brouwerij van het Hazegras, z.g. "Jean Gabriel" naar de eigenaar, die ook het kursaal op de Zeedijk uitbaatte, later "SAFCO", functioneel gebouw van ca. 1900; tien traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, onafgedekte kelders aan straatkant. Brouwerij daar gesticht in 1792; in 1815 overgegaan naar Jean Gabriel.
Overige bebouwing woonhuizen van twee of drie traveeën en twee à drie bouwlagen in diverse stijlen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, o.m. eclectische huizen, vb. nrs. 27-29, twee lijstgevels van rode baksteen met gele sierbanden, in aansluiting met het hoekhuis in de Fregatstraat (nr. 14); neoclassicistische woningen, vb. nr. 52, gecementeerde en witgeschilderde lijstgevel met typerende dakvensters waarop bekronende versiering; art-deco-invloed, vb. nrs. 48-50, bakstenen lijstgevel met winkelpui waarin verzorgde glas-in-loodvenstertjes.

LOGGHE F., Het Hazegras. De verloren rijkdom van een wijk. Een greep uit de geschiedenis, Oostende, 1999.
FARASYN D., 1769-1794. De 18de eeuwse bloeiperiode van Oostende, Oostende, 1998, p. 156 e.v., p. 226.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Eclectisch burgerhuis

  • Omvat
    Samenstel van twee burgerhuizen

  • Is deel van
    Hazegras


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lijndraaiersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6946 (Geraadpleegd op 18-06-2021)