Geografisch thema

Nieuwelangestraat

ID
6966
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6966

Beschrijving

Straat aangelegd ca. 1900 tussen de Nieuwedokstraat en de Vanderstichelenstraat, met recht tracé. Nog enkele bewaarde huizen uit die periode, o.m. "Café Marktplaats" uit 1902 op hoek met Kerklaan (cf. nr. 76) en arbeidershuizen op nrs. 141 en 143, alle met beraping. Huidig straatbeeld bepaald door interbellumarbeiderswoningen, deels met gecementeerde gevel, vb. nr. 118 uit 1938, deels met baksteenparement, o.m. nr. 120 met bow-windows op verdieping, dieperliggende deur en kenmerkende, verspringende lijstgevel.

STADSARCHIEF OOSTENDE, Bouwdossiers, Stene, 1938/53 en 1939/27.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Herberg In het Hof van Commerce

  • Is deel van
    Conterdam


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwelangestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6966 (Geraadpleegd op )