Geografisch thema

Nijverheidstraat

ID
6969
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6969

Beschrijving

Van Professor Mac Leod- naar Sint-Catharinaplein. Aanleg kadert in de verdere westelijke stadsuitleg naar plan van V. Besme van 1899 id est het gebied tussen Koninginne- en North-/ Elisabethlaan. Rechtlijnige straat. Dominerende woonfunctie. Eerder heterogeen straatbeeld. Rijbebouwing met burgerhuizen en enkele appartementsgebouwtjes van twee à drie bouwlagen, uit interbellum. Doorsnee-architectuur; relatief weinig interessante opstanden. Enerzijds art-decogetinte panden cf. nrs. 46, 57, 59, nrs. 38-40 als samenstel met tegelparement gesigneerd "Fl. Liseune. J.G.H. Vandenberghe (Gebr.) Tegelfabriek Conterdam-Oostende", nr. 78 gesigneerd architect T. De Lee (Oostende) en getypeerd door versmallende trapezoïdale bow-window doorgetrokken tot boven de daklijst, nr. 80 gesigneerd architect R. Vanneste (Oostende). Anderzijds modernistische inslag cf. geprononceerde hoekpanden nrs. 1-5 als handels- en appartementsgebouw bij Schildersstraat en vnl. nr. 50/ Steenbakkersstraat nr. 96 met plastisch uitgewerkte gevelwand.
Blijkbaar ook enkele na de Tweede Wereldoorlog wederopgebouwde panden in aansluiting bij het toen ook vernielde Professor Mac Leodplein. Sporadische nieuwe bouw cf. nr. 26 als recent appartementsgebouw met vijf bouwlagen en achteruitwijkende dakverdieping.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Modernistische stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning in art-decostijl

 • Omvat
  Talvern House

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nijverheidstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6969 (Geraadpleegd op 27-02-2021)