Geografisch thema

Stationsstraat

ID
6989
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6989

Beschrijving

Straat met een recht tracé vanaf de Zandvoordestraat tot de Oudenburgsesteenweg langs het kanaal Plassendale-Oostende; verbinding met het dorp via de Kasteelstraat in 1958 doorbroken door autostrade Brussel-Oostende. Vroeger Statiestraat, in 1970-1971 UCB-straat, vanaf 1971 Stationsstraat cf. spooroverweg lijn Brugge-Oostende halverwege de straat, met nu verdwenen station. Rechts tot aan de spooroverweg, overwegend lintbebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met enkelhuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat). Over de spoorweg, achterliggende kleiputten, (nu infiltratiebekken voor industrie) van voormalige steen- en pannenbakkerij (cf. huidige Panneputstraat). Links, industriegebied, voor de spoorweg nog grotendeels vacant, over de spoorweg o.m. U.C.B.-vestiging (Union chimique belge, cf. Oudenburgsesteenweg nr. 102).

DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 122, p. 161.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Bunker uit de Tweede Wereldoorlog

  • Omvat
    Hoekhuis

  • Is deel van
    Zandvoorde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stationsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6989 (Geraadpleegd op 23-06-2021)