Geografisch thema

Vindictivelaan

ID
7005
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7005

Beschrijving

Van Stockholmstraat en Kanunnik Dr. Louis Colensstraat naar Sint-Petrus- en -Paulusplein. West-oost verlopende straat ten noorden van de jachthaven, slechts aan één zijde bebouwd (noord). In de tweede helft van de 18de eeuw zogenaamd "Keizerskaai" of "Quai de l' Empereur" naar keizer Jozef II: benaming voor alle straten en kaaien rondom de handelskommen. Noordelijk deel ervan krijgt in 1919 huidige benaming, naar de oude kruiser die in 1918 in de havengeul van Oostende tot zinken wordt gebracht. Aanleg kadert in zuidelijke stadsuitbreiding van 1781-1782 na ontmanteling van de zuidelijke vestingen en aanleg van drie handelsdokken (1776-1783). Ontstaan van nieuwe commerciële residentiewijk met eerste bebouwing tussen 1785-1789. Deel ten oosten van de Zuidstraat tot 1871 behorend bij Visserskaai.

Op zuidoostelijke hoek met Zuidstraat was het Zeevaartcommissariaat gevestigd, ook zogenaamd "Pilotage", opgetrokken in neo-vlaamse renaissancestijl in 1898-1899 naar ontwerp van architect C. Dewulf (Brugge), beschadigd in de Tweede Wereldoorlog en afgebroken in 1990. Zuidwestelijke zijde oorspronkelijk ingenomen door derde handelsdok ten westen. Laatstgenoemde wordt na de Eerste Wereldoorlog deels gedempt voor bouw van het "Panorama" (1924) op de hoek met de Stockholmstraat, een rond paviljoen waarin panoramisch schilderij "De Slag aan de IJzer" van A. Bastien. Eind jaren 1940 volledige demping van het derde dok en afbraak van het panorama (1951). Hier locatie van nieuw stadhuis (1956) in functie van naoorlogs geografisch stadscentrum zie urbanisatieplan (1945) van J. Eggericx in samenwerking met stadsingenieur A. De Vos met als basis de aanleg van het Vuurkruisenplein en de Leopold II-laan als noord-zuid-as ten westen van de binnenstad.

In de 19de eeuw aan westelijke straatzijde voornamelijk hotels gevestigd o.m "Hotel du Commerce", "Hotel de la Couronne" (19de eeuw) (een tijdlang gebruikt als beurs) en "Hotel Cosmopolite", later zogenaamd "Stella Maris" (interbellum); tussen Zuidstraat en Sint-Petrus- en -Paulusplein voornamelijk herbergen en agentschappen, ("Agence Continentale Anglaise", "Agence Southern Railways of England"). Resterende neoclassicistische panden van twee bouwlagen onder pannen schilddak uit de tweede helft van de 19de eeuw met oudere kern: nummer 21 met witgeschilderde bakstenen lijstgevel en afgeschuinde deurtravee, in 1959 verbouwd (parement en schrijnwerk) naar ontwerp van architect M. Dinnewet (Oostende). Nummer 35/ Sint-Petrus- en -Paulusplein zogenaamd "'t Waterhuis", eertijds geheel losstaand op de kaai. Onder dit gebouw bevond zich sinds 1623 een citerne voor drinkwater bestemd voor de schepen. In de tweede helft van de 20ste eeuw verbouwde begane grond met vast terras van jaren 1990.

Nummers 26-27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. Historiserende wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog met behoud van 19de-eeuwse parcellering en volume; hotels en appartementsgebouwen van drie tot vier bouwlagen met horecafunctie op begane grond. Huidig straatbeeld overwegend bepaald door handels- en appartementsgebouwen tot tien bouwlagen opgetrokken vanaf het derde kwart van de 20ste eeuw.

 • Stadsarchief Oostende, Bouwdossiers, Oostende, 1946/616, 1947/18, 1947/326, 1947/372, 1951/133, 1954/141, 1955/212, 1959/396.
 • DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 83, 167.
 • DE VENT G., Zee en Duinen. Kusttoerisme in de 19de eeuw, Brugge, 1991, p. 104-106.
 • FARASYN D., 1769-1794. De 18de-eeuwse bloeiperiode van Oostende, in Oostendse Historische Publicaties, Oostende, 1998, p. 73-88.
 • VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 5, Blankenberge, 1991, nummers 88, 89.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Vanneste, Pol; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Extra informatie met fotomateriaal over 't Waterhuis (Vindictivelaan nummer 35) werd gepubliceerd in het heemkundig tijdschrift "De Plate" van de Koninklijke Oostendse heem- en geschiedkundige kring De Plate:
 • VAN HYFTE I. 2010: Vindictivelaan 35: ’t Waterhuis, De Plate, 230-235.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw Residentie Josmar

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Jachthaven Mercator

 • Omvat
  School

 • Omvat
  Stadhuis van Oostende

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vindictivelaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/7005 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.