Geografisch thema

Zandvoordedorpstraat

ID: 7019   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7019

Beschrijving

Dorpsstraat met een gebogen tracé in aansluiting bij de Grintweg tot de grens met Oudenburg. Overwegend lintbebouwing met arbeidershuizen. Doorsnee-architectuur uit de tweede helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw, van twee à drie traveeën en één, anderhalve à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat), veelal met vernieuwde parementen. Nr. 66: 19de-eeuws enkelhuisje op verhoogde begane grond, gemarkeerd door beraapt parement en rechthoekige muuropeningen in een vlakke witgeschilderde omlijsting. Tevens nieuwe bouw. Tussen nrs. 90 en 102: gekasseid steegje. Nr. 50/ Ernest Claeslaan: gemeentehuis van 1952 cf. jaarsteen. Voor het gemeentehuis, gedenkzuil voor militaire slachtoffers van beide Wereldoorlogen. Nr. 25: laag haaks op de straat geplaatst 19de-eeuws boerenarbeidershuis in moestuin; dubbelhuisje met gecementeerd parement onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

JACOBS M., Zij, die vielen als helden… Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Brugge, 1996, deel 2, p. 449.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis en aansluitend De Melkhoeve

 • Omvat
  Herberg In d'afspanninge

 • Omvat
  Parochiekerk Maria ten Hemel Opgenomen

 • Is deel van
  Zandvoorde

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zandvoordedorpstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7019 (Geraadpleegd op 15-01-2021)