Geografisch thema

Dirk Boutsstraat

ID
7032
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7032

Beschrijving

Van Scheepsdalelaan naar Zwaluwenstraat met recht straattracé. Straat in 1900 ontstaan als Karel de Goedestraat. Met de fusie in 1970 genoemd naar bekende 15de-eeuwse schilder Dirk Bouts (begin 15de eeuw-1475).

Lang onbebouwd gebied. In de 19de eeuw wordt het uitzicht van deze straat bepaald door de aanwezigheid van het landhuis van baron de Peellaert ter hoogte van het kruispunt met de Houthulststraat. De straat kan qua bebouwing opgesplitst worden in twee delen. Het eerste straatgedeelte, van de Zwaluwenstraat tot aan de Houthulststraat, heeft oorspronkelijk overwegend een nijverheidsfunctie. In 1909 bouwt men hier de drukkerij "Strubbe" met bijhorend woonhuis. In 1951 wordt de westzijde ingenomen door de gebouwen van blikslagerij "De Clerck". In 1977 wijzigt het straatbeeld grondig door de afbraak van een deel van de gebouwen van de blikslagerij. In de plaats komt een aaneengesloten bebouwing met sociale woningen. Het tweede straatgedeelte voorbij de Houthulststraat bestaat uit een aaneengesloten bebouwing met burgerwoningen met voorlanden. Enerzijds aan de onpare kant woningen opgetrokken in vereenvoudigde historiserende stijl, soms met neobarokke elementen, zie nummer 3 in oorsprong een bel-etage woning van 1908, nummer 5 van 1933. Anderzijds aan de pare kant woningen met modernistische of art-deco-invloeden uit de jaren 1930. Ook enkele appartementsgebouwen uit de jaren 1960.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 276/1908, nummer 481/1933.
 • KYNDT R., Een wandeling door 100 jaar Stubbekwartier, Brugge, p. 11-12.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 47.

Bron     : GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgebied Christus-Koning, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL11, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1939

 • Omvat
  Burgerhuis van 1939

 • Is deel van
  Christus-Koning


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dirk Boutsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7032 (Geraadpleegd op )