Geografisch thema

Houtkaai

ID
7042
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7042

Beschrijving

Van Scheepsdalelaan naar Waggelwater evenwijdig lopend met het kanaal van Brugge naar Oostende. Naamgeving sinds 1899 naar de belangrijke grondstof hout die langs deze waterweg wordt aangevoerd. Eindigend bij de Waggelwaterbrug, van 1909. Die spoorwegbrug over het kanaal Brugge-Oostende wordt getypeerd door de combinatie van baksteen voor de overwelving en natuursteen (bossage) voor de zichtbare buitenbekleding. Begin en einde van brug met bekronend uitkragend torentje met leien tentdakje. Bovenaan afgewerkt met smeedijzeren leuning.

In het plan van Stübben voorzien als industriële zone. Doch straat met verschillende functies die in de loop der eeuwen evolueren. Tot 1975 aanwezigheid van het kasteel "Stockhouder" of kasteel "Emmaüs" met een park dat zich uitstrekt tot tegen de huidige Kroonstraat en de Karel de Floustraat. De vrijgekomen gronden worden ingenomen door een bouwproject met luxe appartementen.

Oorspronkelijk was het eerste gedeelte, tussen de Scheepsdalelaan en de Kroonstraat rijk aan herbergen (zie nummer 2 herberg De Kroon, reeds vermeld in 1684), er was ook een vervoersbedrijf gespecialiseerd in de bargedienst tussen Brugge, Oostende en Nieuwpoort. Het tweede gedeelte, tussen Kroonstraat en Waggelwater, werd overwegend ingenomen door bedrijfsgebouwen, die tot op heden hier nog aanwezig zijn. Van 1877 tot circa 1977 aanwezigheid van "Sint-Augustinusdrukkerij" of drukkerij "Desclée-De Brouwer", gespecialiseerd in het drukken van missaals. De drukkerij neemt een groot bouwperceel in tussen de Kroonstraat en de Gerard Davidstraat en komt fasegewijs tot stand. Op een afbeelding van de Houtkaai van circa 1882 zien we enkele herbergen en het indrukwekkend complex van houthandelaar Serweytens dat zich uitstrekt tot aan de huidige spoorwegberm aan het Waggelwater. In de buurt van de huidige spoorwegbrug lag nog een lijmfabriek. Vrijgekomen bedrijfsgebouwen worden heden ingenomen door nieuwe bedrijven.

Naast bedrijfsgebouwen ook aanwezigheid van woningen, zie nummer 14 van 1928 naar ontwerp van architect U. D'Helft (Brugge), met een gevel in neobarokke stijl. Op het einde van de straat, ter hoogte van de Drukkersstraat, aanwezigheid van sociale woningbouw uit de jaren 1980-1990.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 14/1928.
  • D'HONDT J., (en anderen), Leven rond de fabriek. Honderd jaar sociale en culturele voorzieningen in Brugse bedrijven, 1897-1997, Brugge, 1997, p. 16-17.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 85.

Bron     : GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgebied Christus-Koning, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL11, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Houtkaai [online] https://id.erfgoed.net/themas/7042 (Geraadpleegd op )