Geografisch thema

Kardinaal Mercierstraat

ID
7046
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7046

Beschrijving

Van Scheepsdalelaan naar Luikstraat. Oorspronkelijk bij de aanleg van de straat in 1900 Stübbenstraat genaamd. Na Tweede Wereldoorlog gewijzigd in huidige straatnaam, zogenaamd naar kardinaal Mercier die een belangrijke rol speelt in het verzet tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Straat overwegend met woonfunctie, in mindere mate nijverheidsfunctie. Bij de aanleg van de straat komen verschillende ambachtslui hier hun bedrijf vestigen. Huidig nummer 10 wordt ingenomen door het schrijnwerkerbedrijf "August Bonte en zoons". Nummer 12 in gebruik als "Groote Koperslagerij Irénée Van Iseghem". Bij nummers 24-26 (1923) verwijst het opschrift "Alf. Mahieu.Verroest / kuiperij.vaten.handel", naar de vroeger functie. In nummer 100, de voormalige bedrijfsgebouwen van het "Metaal- en houtbewerkingsbedrijf Deltombe", is nog steeds een bedrijf gevestigd. De serres van het tuinbouwbedrijf Edouard De Reyghere aan de Scheepsdalelaan lopen door tot aan de Kardinaal Mercierstraat. Na de eerste wereldoorlog worden de activiteiten stopgezet. Naast de nu overwegende woonfunctie ook onderwijsfunctie zie schoolgebouwen van het Sint-Lodewijkscollege.

Straatbeeld wordt bepaald door een aangesloten bebouwing met een vrij heterogeen en gaaf bewaard karakter. Grote schaalverschillen, zowel diep- als breedhuizen van twee à vier traveeën en twee à twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Oudste bebouwing te situeren in het eerste straatgedeelte, vanaf 1900 tot stand gekomen. Oudste woningen opgetrokken in historiserende stijl, de ene meer uitgewerkt dan de andere. Nummers 16, 59 (1925), 82 (1932), 88-90, 92-96 zijn hier voorbeelden van. Nummers 83-95 opgevat als eenheidsbebouwing. Ook enkele vrij eenvoudige bakstenen lijstgevels zie nummer 36. Soms met benadrukte muuropeningen zie nummer 38 (1904), nummer 40 (1904); of opgevat als bel-etagewoning zie nummer 57 (1926), nummer 61 (1925), nummer 63, nummer 65. Enkele schaarse voorbeelden van interbellumarchitectuur. Nieuwbouwappartementen uit de jaren 1960-1970.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 238/1904, nummer 437/1923, nummers 110 en 224/1925, nummer 435/1926, nummer 957/1932.
 • KYNDT R., Een wandeling door 100 jaar Stubbekwartier, Brugge, 1998, p. 47-53.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 101.

Bron     : GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgebied Christus-Koning, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL11, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis De Toekomst

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1930

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuis van 1904

 • Omvat
  Burgerhuis van 1910

 • Omvat
  Burgerhuis van 1910

 • Omvat
  Burgerhuis van 1932

 • Omvat
  Burgerhuizen van 1908

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis en poort

 • Omvat
  Eclectische stadswoning van 1930

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van Hendrik Verbruggen

 • Omvat
  Stadswoning van 1924

 • Omvat
  Stadswoning van 1932

 • Omvat
  Stadswoningen van 1910

 • Omvat
  Villa Emerence en Villa Laura

 • Omvat
  Villa Schild en Vriend

 • Omvat
  Winkel naar ontwerp van E. Sonnaert-Viaene

 • Is deel van
  Christus-Koning


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kardinaal Mercierstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7046 (Geraadpleegd op )