Geografisch thema

Maria van Bourgondiëlaan

ID
7058
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7058

Beschrijving

Gekasseide straat in het verlengde van het Graaf Visartpark en gelegen tussen de Keizer Karelstraat en de Houtkaai. Liggend aan het afleidingskanaal dat loopt van de vestinggrachten naar het kanaal Brugge-Oostende en waarvan de Maria van Bourgondiëlaan het bochtige verloop volgt. Aan beide zijden staan platanen, aan de waterkant is geen bebouwing. Ontworpen volgens Stübben en aangelegd in 1907. Naamgeving naar de hertogin Maria van Bourgondië (1457-1482).

Burgerhuizen tot twee à drie bouwlagen soms met garage en voorland. Meestal woningen uit het interbellum. Enkele historiserende gevels onder meer nummer 19 van 1928 met neobarokke elementen geïnspireerd op lokale voorbeelden. Nummer 20, met cottage-inslag en enkele cartouches in art deco, is een ontwerp van architect G. Van der Beke (Brugge) van 1929. Voorts enkele huizen uit de jaren 1930 met modernistische gevels zie nummers 17 en 18. Gedeelte tussen de Leopold-I-laan en Houtkaai heeft hoofdzakelijk bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Over het afleidingskanaal tussen Leopold-I-laan en Jan Breydellaan ligt de Canadabrug, ook Buffelbrug genoemd, geplaatst in 1948. De naam herinnert aan de bevrijding via deze doorgang van Brugge door de Canadese troepen op 12 september 1944. De vaste boogbrug met vijf overspanningen heeft een metalen balustrade. Aan stadszijde is de brug geflankeerd door twee bronzen bizons op een arduinen sokkel en naar ontwerp van beeldhouwer O. Rotsaert (Brugge). Het opschrift op de zuidelijke sokkel vermeldt "ter dankbare herinnering aan de / bevrijding van brugge door de / canadese troepen die op / 12 september 1944 over deze / brug de stad zijn binnengerukt"; op de noordelijke sokkel "this bridge was erected in / memory of the canadian forces / who liberated the city of bruges / on september the 12th 1944". Aan de voorkant twee schilden met wapens van Brugge en Canada. Links en rechts liggen sinds 1994 twee voetgangersbruggen.

Op het eind van de straat ligt de Houtkaaibrug (officiële benaming: Brug onder linkeroever Kanaal Brugge-Oostende) over het afleidingskanaal van de vestinggrachten naar het kanaal Brugge-Oostende en verbindt de Houtkaai met het Waggelwater; de vaste boogbrug met drie overspanningen dateert van 1951.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 817/1928, nummers 184 en 653/1929, nummer 815/1935.
 • GEVAERT H., Brugse bruggen, 2001, p. 116.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 139.

   


Bron     : GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgebied Christus-Koning, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL11, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Walter Isselee

 • Omvat
  Burgerhuis van 1929

 • Omvat
  Modernistische burgerhuizen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Villa in cottagestijl

 • Omvat
  Woning Billiet met diamantslijperij

 • Is deel van
  Christus-Koning


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Maria van Bourgondiëlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/7058 (Geraadpleegd op )