Geografisch thema

Blankenbergse Dijk

ID
7066
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7066

Beschrijving

Van Blankenbergse Steenweg naar Spreeuwenstraat. Naamgeving houdt verband met de aanleg van de zogenaamde "Blankenbergse" of "Genteledijk" in de 11de eeuw om de overstromingen tegen te gaan. Deze dijk volgt min of meer het tracé van de: Sint-Jorisstraat, Vlamingdam, Nikolaas Gombertstraat (op Christus-Koning), Sint-Pietersgroenestraat, het doodlopend straatje bij de Sint-Pieterskerk, Blankenbergse Dijk en Spreeuwenstraat. De dijk loopt verder over het grondgebied Uitkerke en Blankenberge (zie Blankenberge). Deze straat verliest haar functie als verbindingsstraat bij de heraanleg van de steenweg Brugge-Blankenberge circa 1723. Door de aanleg circa 1904 van het spoorwegtalud tussen Oostendse en Blankenbergse Steenweg wordt het straattracé gewijzigd, hierdoor verdwijnen enkele woningen. De aanleg, in 1972-1973, van de expressweg N31 naar Zeebrugge en gelegen op een talud wijzigt het landschap grondig. Door de graafwerken ontstaat de Sint-Pietersplas.

De huidige straat is aangelegd op een deel van de zogenaamde "Genteledijk", nog duidelijk waarneembaar in het landschap. Aan weerszijden van de geasfalteerde weg een gracht en afgezoomd met populieren. Eerste straatgedeelte tussen Blankenbergse Steenweg en de Sint-Pietersmolenstraat is dicht bebouwd. Oudste bebouwing klimt op tot de 19de eeuw. De braakliggende percelen worden ingenomen door verkavelingen in loop van 1990-2000. Tweede straatgedeelte met verspreide bebouwing en landelijk karakter. Zowel hoeves met losstaande bestanddelen als hoeves van het langgeveltype. Oudste bebouwing opklimmend tot de 14de eeuw zie hoeve "Ten Walle". Overige hoeves uit de 19de eeuw die latere verbouwingen en uitbreidingen ondergaan.

 • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, p. 29.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Lettenburg

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Ten Walle

 • Omvat
  Samenstel van arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Sint-Pieters


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Blankenbergse Dijk [online], https://id.erfgoed.net/themas/7066 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.